21.01.2020 Starost: 2 let

ODMERA LETNEGA DOPUSTA V LETU 2020 - OBVESTILO

Ljubljana, 21.1.2020 - Ministrstvo za javno upravo je za občine in ostale državne organe pripravilo obvestilo, da je v zakonodojnem postopku Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o delavcih v državnih organih (ZDDO-H).


Opozarjajo, da je predmet predloga zakona sprememba določb 38. in 39. člena ZDDO, ki določata kriterije za odmero letnega dopusta. Prehodna določba zakona določa, da se določbi 1. in 2. člena tega zakona uporabita za odmero letnega dopusta za koledarsko leto 2020.

Predstojniki, ki bodo sklep o odmeri letnega dopusta za leto 2020 izdali pred uveljavitvijo zakona, bodo morali po uveljavitvi zakona dodatno preveriti izpolnjevanje pogojev skladno z novelo zakona. Zaradi navedenega in upoštevaje, da ZDR-1 v 160. členu določa dolžnost delodajalca, da delavce najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto, organom predlagamo, da z izdajo sklepa počakajo do uveljavitve ZDDO-H.  

OBVESTILO MJU


< 57. REDNA SEJA VLADE RS