09.08.2019 Starost: 3 let

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO NA POZIV ZOS K SPREMEMBI POROČILA O DELU VLADNE DELOVNE SKUPINE ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČIN

Ljubljana, 8. 8. 2019 - Konec julija smo na Združenju občin Slovenije, na Vlado in MJU naslovili pobudo, s katero pozivamo k spremembi poročila o delu vladne delovne skupine za znižanje stroškov občin.


Vladna delovna skupina za znižanje stroškov občinam je konec meseca junija, končala s svojim šestmesečnim delom. Delovna skupina je v tem času opravila veliko dela, pregledala veliko zakonov in podzakonskih predpisov ter pripravila tudi predloge sprememb.

Združenjem je bilo predstavljeno, da bodo spremembe zakonodaje prinesle 31 mio evrov prihrankov. Na Združenju občin Slovenije, pa smo pri podrobnejšem pregledu ugotovili, da višina predvidenih stroškov ne bo prava, prav tako pa učinki ne bodo veljali za vse že v letu 2020. Namreč Zakon o zmanjšanju občin, ki natančneje opredeljuje področja sprememb zakonov, določa tudi predvidena zmanjšanja stroškov. Razkorak je predvsem na področju financiranja družinskega pomočnika, kjer so predvideni stroški 9.271.000 evrov. Na združenju smo prepričani, da bi moral biti pravi znesek 4.991.503 evra. Kot pojasnilo smo na ZOS navedli  pojasnilo, da imajo občine sredstva za financiranje storitve družinskega pomočnika zagotovljena v okviru primerne porabe, v kolikor le-ta znaša 0,35% primerne porabe občine. Torej v kolikor strošek v občini presega omenjenih 0,35% primerne porabe, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zagotovi dodatna sredstva.  Po podatkih iz Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019 pa je MDDSZ že zagotovil sredstva v višini 4.280.197 evrov, kar predstavlja nižji prihranek. Prav tako pa naj bi ta učinek pričel veljati šele z letom 2022.

S pripombami in pomisleki smo na 4. seji Predsedstva Združenja občin Slovenije seznanili tudi predstavnika Ministrstva za javno upravo, dr. Romana Lavtarja in gospoda Igorja Žavbija.

Iz Ministrstva za javno upravo smo prejeli odgovor na pobudo, in sicer so potrdili naše ugotovitve glede napačnih predvidenih stroškov. MJU je pojasnilo, da je do napake prišlo pri črpanju podatkov, ki služijo kot podlaga za izračun zmanjšanj stroškov občin.

Ministrstvo za javno upravo bo ob nadaljnji obravnavi omenjenega predpisa v skladu s Poslovnikom Vlade RS v sodelovanju z drugimi ministrstvi pripravilo bolj natančno ocenjene zneske, pri tem pa opozorilo tudi na napako, ki smo jo zaznali na Združenju občin Slovenije.

Oba dopisa si lahko v celoti ogledate na spodnjih povezavah.

DOPIS ZOS

ODGOVOR MJU


< ZAZNAMBE PRAVNEGA STATUSA NEPREMIČNIH SPOMENIKOV V ZEMLJIŠKI KNJIGI