02.03.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

ODDAJA NAČRTA PORABE

Ljubljana, 2.3.2011 -  Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko je na svojih spletnih straneh objavila poziv za oddajo načrta porabe na osnovi 23. člena Zakona o financiranju občin (ZFO - 1).


 

Skrajni rok za oddajo načrtov porabe je 30.6.2011.

 

Več informacij pa lahko najde na: www.svlr.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/obvestila/ .


< KORISTNE INFORMACIJE O RAZPISIH, DELAVNICAH IN POROČILA