07.10.2015 Starost: 7 let

ODBORI DZ RS O PREDLOGIH PRORAČUNOV ZA LETI 2016 IN 2017

Ljubljana, 7. 10. 2015 - Predloga proračunov Republike Slovenije za leto 2016 in 2017 sta bila na dnevnem redu današnjih odborov Državnega zbora RS.


Najprej se je s predlogoma državnih proračunov za leti 2016 in 2017 seznanil Odbor DZ RS za infrastrukturo, okolje in prostor, in sicer v tistih delih, ki se nanašajo na infrastrukturo in okoljsko ministrstvo. Proračunska sredstva za ti dve področji se zmanjšujejo.

 

Proračunska predloga za infrastrukturno ministrstvo predvidevata 639 milijonov evrov sredstev v letu 2016 in dobrih 691 milijonov evrov v letu 2017, kar je sedem odstotkov celotnega proračuna. Sredstva se glede na letošnji rebalans precej znižujejo. Ob tem je državni sekretar Klemen Potisek je opozoril, da v predlog še niso vključena evropska sredstva, ki so za zdaj še načrtovana v proračunu službe vlade za kohezijsko politiko. Dodal je, da so na ministrstvu s predlaganima proračunoma za prihodnji dve leti zadovoljni, saj se povečujejo sredstva za investicijsko vzdrževanje državnih cest, ki so v zelo slabem stanju. Sredstva za investicijsko vzdrževanje cest, ki za letos znašajo le dva milijona evrov, so tako za prihodnje leto predvidena v višini slabih 83 milijonov evrov, za leto 2017 pa v višini 102 milijonov evrov.

Se pa zaradi upada iz evropske blagajne sofinanciranih investicij  prihodnjih dveh letih znižuje proračun ministrstva za okolje in prostor. Tako predlog proračuna za leto 2016 predvideva slabih 274 milijonov evrov sredstev za to ministrstvo, predlagani proračun za leto 2017 pa slabih 231 milijonov evrov. Okoljska ministrica Irena Majcen je opozorila, da se integralna sredstva glede na rebalans letošnjega proračuna - ocenjena realizacija znaša slabih 520 milijonov evrov - v prihodnjih dveh letih ne zmanjšujejo.
Z operativnim programom 2007-2013 je bilo  ministrstvu zagotovljenih 650 milijonov evrov. Do zdaj je bilo porabljenih 75 odstotkov vseh sredstev, pri čemer je bila intenziteta črpanja največja lani in letos. Ministrica zagotavlja, da bodo skupaj z občinami izpolnili vse potrebne naloge, da se porabijo vsa razpoložljiva kohezijska sredstva.

 

S predlogoma proračunov za leti 2016 in 2017 se je seznanil tudi odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo.

Po besedah ministra Borisa Koprivnikarja se integralna sredstva povečujejo s 108 na 122 milijonov v letu 2016 in na 135 milijonov v letu 2017, povečanja pa gredo predvsem na račun združevanja sredstev iz stroškov za zagotavljanje informatike in vzdrževanja stvarnega premoženja, ki jih s procesi centralizacije prenašajo na Ministrstvo za javno upravo. Skupna vsota sredstev, tudi namenskih in integralnih je v primerjavi z letom 2015 za leto 2017 malenkost manjša, ker se kar občutno zmanjšujejo razvojna evropska sredstva. Po besedah ministra Koprivnikarja je ena ključnih prioritet razvoj informacijskih sistemov in centralizacija informatike, ki se vsaj v razvojnem smislu po njegovih besedah večinoma financira iz evropskih sredstev. Drug ključen projekt pa je centralizacija upravljanja s stvarnim premoženjem. Prav tako pa zaključujejo vzpostavitev e-uprave 2 in nadaljujejo z drugimi nalogami. Velik del proračuna ostajajo plače za zaposlene na upravnih enotah, še naprej bodo sofinancirali skupne občinske uprave. Po ministrovih besedah se sredstva za tekoče naloge, ki so jih financirali tudi v preteklih letih, dejansko zmanjšujejo.

Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo pa je začel tudi z obravnavo predloga Zakona o javnem naročanju (ZJN3). Člani odbora so ob nekaterih pozitivnih rešitvah, ki jih ta prinaša, izpostavili tudi nekatere dileme. Slednje so se nanašale predvsem na vprašanja glede najnižje cene kot kriterija za izbor ponudnika in glede zagotovil za poplačila podizvajalcev. Minister Koprivnikar je pojasnil, da so vse sedaj veljavne postopke pregledali in v številnih delih poenostavili in pohitrili, prav tako so v zakon vključili socialno noto oziroma pogoj, da imajo izbrani ponudniki poravnane obveznosti plačil delavcem, na nekaterih področjih pa so tudi prepovedali ceno kot edini element izbire.

Po novem bo naročnik moral preveriti neobičajno nizke cene ponudnikov. Če ponudnik ne more dokazati, da s ponujeno ceno lahko pokrije stroške, se ga lahko iz postopka izbire tudi izloči. Prav tako pa se z elektronskim naročanjem ter javnostjo pogodb na podlagi javnih naročil, kar so uvedli že v letošnjem letu, pa se povečuje tudi transparentnost.

Je pa Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo potrdil predlog dopolnitve zakona o sistemu plač v javnem sektorju, s katerim se po skrajšanem postopku v plačni sistem umešča predsednika in člana fiskalnega sveta, in sicer v 64 oziroma v 59 razred. Ministerl Koprivnikar je ob tem pojasnil, da gre za z računskim sodiščem primerljivo umestitev.

Člani Odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo so na predlog Vlade RS kot neprimernega za nadaljnjo obravnavo označili vladni predlog novele zakona o splošnem upravnem postopku. Minister Koprivnikar je ob tem pojasnil, da so se pri zakonskem predlogu soočili z zelo ostrim mnenjem parlamentarne zakonodajnopravne službe, ki je tudi s kasnejšimi pojasnili in argumenti niso uspeli prepričati. Napovedal je, da bodo pripravili boljši predlog zakona.

* * *


 

 

 

 

 

 


 

 

 


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 5. DO 9. OKTOBRA 2015