06.06.2013 Starost: 7 let
Kategorija: Novice

ODBORA ZOS OBRAVNAVALA OSNUTKA ZAKONOV O LOKALNI SAMOUPRAVI IN FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 6. 6. 2013 - Na skupni seji Odbora ZOS za proračun in finance in Odbora ZOS za regionalna, lokalna in ostala splošna zakonodajna vprašanja sta bila obravnavana predlog Zakona o lokalni samoupravi in predlog Zakona o financiranju občin ter pripravljene pripombe na oba zakona.


V predlogu zakona o lokalni samoupravi največ nejasnosti prinaša področje ustanavljanja zvez občin, saj predlog zakona zelo skromno (z enim členom) ureja to področje. V predlogu zakona o financiranju občin so problematične nove določbe o določanju povprečnine in zmanjševanje vloge združenj občin pri njenem določanju.

Odbora sta se dotaknila tudi  aktualnih vprašanj glede uvedbe davka na nepremičnine in zmanjševanja števila občin.


< 7. SEJA NADZORNEGA ODBORA ZA OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJA OKOLJSKE IN PROMETNE INFRASTRUKTURE ZA OBDOBJE 2007-2013 IN ZA OPERATIVNI PROGRAM KREPITVE REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV ZA OBDOBJE 2007-2013