24.10.2014 Starost: 7 let

ODBOR ZA ZADEVE EU ZAVRNIL PRIPRAVO DVEH OPERATIVNIH PROGRAMOV

Ljubljana, 23. 10. 2014 – Odbor DZ za zadeve Evropske unije je na 5. nujni seji obravnaval Poročilo o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007–2013 za obdobje januar–junij 2014. Predlog, naj Vlada RS pripravi dva operativna programa, na podlagi katerih bi Slovenija v novem programskem obdobju črpala evropska sredstva, v DZ ni dobil zadostne podpore. Odbor pa vladi predlaga, da nemudoma poišče rešitve za takojšen pričetek izvedbe 11 ready to go projektov. Seje odbora se je udeležil tudi predsednik ZOS Robert Smrdelj.


Predlog sklepa, naj Vlada RS namesto enega operativnega programa pošlje v Bruselj dva - enega za vzhodno kohezijsko regijo in drugega za zahodno kohezijsko regijo - je na podlagi opozoril predstavnikov občin za glasovanje pripravil Jožef Horvat.

 

"Slišim, da naj bi vlada 6. novembra sprejela operativni program, s katerim se vzhodna kohezijska regija ne strinja, ker je skupen za celotno državo," je pojasnil Horvat. Ker poslanci osnutka programa še niso imeli priložnosti videti, Horvat želi, da bi si vzeli še kakšen teden dni časa in pripravili dva operativna programa.

 

Vendar pa po besedah državne sekretarke v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Alenke Smerkolj za kaj takšnega ni več časa. Pravzaprav časa zmanjkuje že za pripravo obstoječega operativnega programa, ki ga namerava vlada po njenih besedah res potrditi na prvi novembrski seji. Če želimo, da je operativni program potrjen še letos, potem mora biti vpisan v sistem v Bruslju do 10. novembra, je pojasnila Smerkoljeva.

 

Večina članov odbora je sledila njenim opozorilom in sklepa, naj vlada pripravi dva operativna programa, ni podprla. Vendar pa je Horvat spomnil, da je Odbor za zadeve EU sklep s popolnoma enako vsebino sprejel že oktobra lani, od takrat pa se ni zgodilo ničesar.

 

Smerkoljeva sicer ne razume, zakaj bi morali imeti dva programa, saj bo z izjemo kohezijskega dela, kjer bodo kriterij ceste, vzhodni Sloveniji namenjeno bistveno več sredstev kot zahodni.

 

Predstavniki občin se s tem ne strinjajo. "V dokumentih za črpanje evropskih sredstev v novem programskem obdobju ni skladnega regionalnega razvoja, imamo le centralizacijo Slovenije," je opozoril predsednik sveta vzhodne kohezijske regije Ivan Žagar. Spomnil je, da je svet vzhodne kohezijske regije julija dal soglasje k partnerskemu sporazumu Slovenije z EU - tega naj bi Evropska komisija potrdila v petek - le zato, ker ni želel ovirati postopkov njegovega sprejemanja, a je hkrati zahteval, naj se manko pri skladnem regionalnem razvoju nadomesti v operativnih programih.

 

Odbor pa je prav tako na Horvatov predlog sklenil vlado pozvati, naj nemudoma poišče rešitve, ki bodo omogočile takojšen začetek izvedbe 11 okoljskih projektov na čakanju iz starega programskega obdobja. Če ni denarja, ni mogoče izdajati odločb, je pojasnil Bojan Suvorov iz službe vlade za razvoj, ki je zatrdil, da intenzivno iščejo rešitve.

 

Sklep glede čakajočih projektov se glasi: Odbor za zadeve Evropske unije predlaga Vladi RS, da nemudoma poišče rešitve, ki bodo omogočile takojšen pričetek izvedbe projektov na čakanju oziroma ready to go projektov, ter takoj zagotovi čim viške črpanje kohezijskih sredstev stare finančne perspektive, črpanje virov na začetku nove finančne perspektive in pripomore h gospodarskemu zagonu v Republiki Sloveniji.

 

Člani odbora so se seznanili tudi s poročilom o črpanju evropskih sredstev v letošnjem prvem polletju. Po uspešnosti črpanja je Slovenija trenutno na 13. mestu med državami članicami.

 


< REGISTER ZAVEZANCEV ZA INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA