12.06.2012 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR O AKTUALNI PREDLAGANI ZAKONODAJI

Ljubljana, 12. 6. 2012 – Odbor ZOS za okolje, prostor, urbanizem, promet in komunalno infrastrukturo se je sestal na svoji prvi letošnji seji. Obravnaval je aktualno predlagano zakonodajo: predlog novele Zakona o prostorskem načrtovanju in predlog novele Zakona o graditvi objektov te predlog uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.< POSVET NA TEMO DDV IN OBČINE