01.12.2009 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

ODBOR ZA LOKALNO SAMOUPRAVO ZNOVA O USTANOVITVI NOVIH OBČIN

Ljubljana, 1. decembra - Parlamentarni odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj se bo danes znova ukvarjal z vprašanjem ustanavljanja novih občin. Upravno sodišče v Mariboru oz. v Ljubljani je namreč državnemu zboru naložilo ponovno odločanje o predlogih za začetek postopka za ustanovitev občin Dobrova, Fram ter Zgornja Polskava.


Predloge za nove občine je državni zbor že obravnaval v septembru in posvetovalne referendume razpisal le za novi občini Mirna in Ankaran ter za delitev Mestne občine Koper. Za ostale predloge - za nove občine Loče, Fram, Zgornja Polskava, Dobrova in Breg Turnišče - pa je s sklepom ugotovil, da ne izpolnjujejo pogojev za ustanovitev občin.
Vendar pa je upravno sodišče - v enem primeru je odločalo sodišče v Ljubljani, v dveh oddelek v Mariboru - ugodilo pritožnikoma, poslancema Jožefu Jerovšku (SDS) in Milanu Gumzarju (LDS); prvi je bil predlagatelj začetka postopka za ustanovitev občin Fram in Zgornja Polskava, drugi za Dobrovo. Sklep državnega zbora, da posamezna območja ne izpolnjujejo pogojev za ustanovitev občin, je tako sodišče v delu, ki se nanaša na ustanovitev omenjenih treh občin, razveljavilo. DZ pa je naložilo ponovno odločanje.
Odbor bo ob tem danes za sejo DZ pripravil novelo zakona o glavnem mestu, o kateri so poslanci že sklenili, da je primerna za nadaljnjo obravnavo. Z njo pa se Mestni občini Ljubljana določa dodaten, višjim stroškom sorazmeren vir financiranja. Prav tako bodo člani odbora obravnavali novelo zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov.
S predlogi za ustanovitev novih občin pa se bo ukvarjal še na sredini seji, ko ima odbor na dnevnem redu sklep o razglasitvi odločitev, ki so bile sprejete na referendumih 8. novembra, ko so se tamkajšnji prebivalci večinsko izrekli za ustanovitev novih občin Mirna ter Ankaran, a proti delitvi Mestne občine Koper na štiri nove občine.
Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi določa, da DZ v osmih dneh po pravnomočnosti poročila Državne volilne komisije razglasi odločitev, ki je bila sprejeta na referendumih. Da bi DZ ujel ta rok, naj bi se sestal na izredni seji, o kateri bo danes odločal kolegij predsednika DZ.


< PREDSTAVITEV PREDLOGA NOVELE ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU IN SEZNANITEV Z AKTUALNIMI PROBLEMI PRI SPREJEMANJU OBČINSKIH PROSTORSKIH NAČRTOV