25.05.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

ODBOR ZA LOKALNO SAMOUPRAVO O SPREMEMBAH PRI KOHEZIJSKI POLITIKI

Ljubljana, 25. 5. 2010 - Odbor DZ za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je nadaljeval izredno sejo, na kateri obravnava spremembe operativnih programov kohezijske politike v Sloveniji. čŒlani odbora so imeli nanje kar nekaj pripomb, razprava pa je pokazala, da nekatere od njih niso dovolj domišljene.


 

Vlada je spremembe operativnih programov evropske kohezijske politike pripravila kot odziv na krizo. Zasnovani so bili namreč v obdobju visoke gospodarske rasti, sedanje razmere pa so povsem drugačne, je spomnil minister za lokalno samoupravo in regionalno politiko Henrik Gjerkeš. Spremembe se osredotočajo predvsem na prednostne naloge, ki na dolgi rok prinašajo najvišjo možno dodano vrednost in prispevajo k ustvarjanju delovnih mest.

 

Odbor to tematiko obravnava na pobudo poslanske skupine SLS, ki je po javni obravnavi predloga sprememb zahtevala izredno sejo odbora za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Za to so se odločili, ker se bo po besedah pobudnikov s spremembo regionalnim razvojnim projektom odvzelo 100 milijonov evrov.

 

čŒlani odbora so ocenili, da je sprememba programov pri koriščenju evropskih sredstev potrebna, vendar je vprašljiv postopek oz. uvrstitev projektov, ki bi bili spremenjeni. Predsednik odbora je iz razprave povzel, da spremembe nekaterih projektov niso dovolj domišljene, zlasti na področju odlaganja odpadkov in sežigalnic.

 

čŒlani odbora so imeli največ pripomb za spremembe na področju okoljevarstvenih projektov, kot so čiščenje odpadnih voda, gospodarjenje oz. odlaganje smeti vključno z sežigalnicami in izgradnje kanalizacijskih sistemov.

 

* * *


< SEMINAR "NOVOSTI IN SPREMEMBE NA PODROČJU JAVNEGA NAROČANJA"