17.04.2013 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

ODBOR ZA KMETIJSTVO ZA BOLJŠE EVIDENCE O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

Ljubljana, 16. 4. 2013 - čŒlani odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so se na seji 16. aprila seznanili s poročilom Računskega sodišča RS o uspešnosti varovanja kmetijskih zemljišč kot pogoja za samooskrbo in z revizijskim poročilom o izvajanju zakona o vodah. Revizorji so ugotovili, da Vlada RS, pristojna ministrstva in sklad kmetijskih zemljišč v letu 2010 pri varovanju kmetijskih zemljišč niso bili uspešni.


 

 

Kot je Računsko sodišče RS zapisalo v marca objavljenem

revizijskem poročilu, evidence kmetijskih zemljišč niso ne točne ne popolne,

cilji varovanja niso določeni, nadzor pa je pomanjkljiv.

Odbor je tako kmetijsko ministrstvo, geodetsko upravo ter

sklad kmetijskih zemljišč in gozdov pozval, naj izboljšajo evidence.

Ministrstvo naj tudi opredeli cilje na področju samooskrbe in ohranja

kmetijskih zemljišč, vlada pa mora med drugim določi območja za kmetijstvo in

pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za državo. Določi naj se tudi obseg

kmetijskih zemljišč, ki bi ga ohranjali za namene samooskrbe.

Minister za kmetijstvo in okolje Dejan Židan je povedal, da

bodo že v približno mesecu dni v javno obravnavo poslali predlog resolucije z

naslovom Zagotovimo si hrano za jutri, v kateri bo zelo jasno zapisano, kam in

s katerimi resursi želimo priti na tem področju do ciljnega leta 2020.

čŒlani odbora so se seznanili tudi z revizijskim poročilom o

izvajanju Zakona o vodah v letu 2010. Računsko sodišče je tudi v tej reviziji

razkrilo vrsto pomanjkljivosti in kot je povedal vrhovni državni revizor Samo

Jereb, je bil državni proračun v obdobju med letoma 2005 in 2011 zaradi

nesmotrnega upravljanja z vodnimi viri oškodovan za najmanj 25 milijonov evrov.

Računsko sodišče RS je izvajanje Zakona o vodah revidiralo

že leta 2006 in tokrat so bile ugotovitve podobne. To področje namreč ni bilo

celovito strateško urejeno, vodnih pravic pa se ni podeljevalo pravočasno. Tisti,

ki jim je ministrstvo podelilo koncesije za rabo vode, so bili obremenjeni s

plačevanjem koncesij, drugi pa ne.

Državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Andreja Jerina

je zagotovila, da se bodo popravljalnim ukrepom posvetili z vso odgovornostjo.

Rok za njihovo pripravo je že začel teči. Računsko sodišče je po njenih besedah

na področju upravljanja z vodami razkrilo dve ključni pomanjkljivosti:

neodgovoren odnos države do enega najbolj pomembnih naravnih virov, ki jih

imamo v Sloveniji, ter neenakomeren odnos do gospodarskega sektorja.

Vlado RS je odbor pozval, naj pripravi novelo Zakona o vodah

ter podzakonski akt, s katerim se bo uredilo plačevanje vodne pravice, ki

izhaja iz vodnega dovoljenja. Tega se zdaj sploh ne zaračunava.

***


< VLADA PREDSTAVILA PREDLOGE UKREPOV ZA ZNIŽANJE PLAČ V JAVNEM SEKTORJU