10.05.2017 Starost: 6 let

ODBOR ZA FINANCE OBRAVNAVAL DVIG POVPREČNINE

Ljubljana, 9. 5. 2017 - Člani odbora za finance DZ so med drugim obravnavali predlog novele zakona o izvrševanju proračunov, s katero bo vlada zagotovila nekoliko višjo povprečnino za občine.


Povprečnina za občine za letos se bo po predlogu novele zakona o izvrševanju proračunov povišala s 530 na 533,5 evra, zagotovljen bo tudi poračun od 1. januarja dalje. Dvig povprečnine sledi zaradi povišanih stroškov dela v občinah, ki so posledica dogovora s sindikati javnega sektorja. Državni proračun bo dvig povprečnin stal 7,2 milijona evrov.

 

Zvonko Lah je opozoril, da dvig povprečnine ne zadosti niti polovici stroškov, ki jih bodo imele občine z dvigom plač v javnem sektorju. Državna sekretarka na finančnem ministrstvu Saša jazbec je poudarila, da bo transfer pokril stroške, ki jih bodo imele občine v 2017. Sestavljen je iz odprave varčevalnih ukrepov in iz odprave anomalij.

 

V Združenu občin Slovenije smo v predlaganih amandmajih zahtevali povprečnino 547,50 evrov za 2017 oz. 562,14 evrov za 2018.

 

 

 


< PREGLEDNIK DOGODKOV IN IZOBRAŽEVANJ V TEDNU OD 8. 5. 2017 do 14. 5. 2017