20.01.2011 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

ODBOR OBRAVNAVAL PREDLOG ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA

Ljubljana, 20. 1. 2011 - Odbor DZ za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je včeraj opravil drugo obravnavo predloga zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. V razpravi je bil največji poudarek dan sestavi razvojnih svetov regij, pri čemer v to rešitev niso podvomili tako na strani opozicije kot koalicije. Izražena je bila bojazen, da tovrstna rešitev ni pravična do vseh občin. Seje se je udeležil tudi predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj.


 

Ministrica za regionalni razvoj in lokalno samoupravo Duša Trobec Bučan je zatrdila, da gre za sistemski zakon s primerljivim naborom ponudb, kot jih je bila deležna pomurska regija, ki je po izbruhu krize dobila svoj interventni zakon. Dodala je, da se zaveda, da bo uspešnost zakona odvisna od njegovega izvajanja na terenu. V skladu s tem bo na terenu ves čas prisotno tudi ministrstvo, je napovedala.


Ministrstvo je po njenih besedah pred drugo obravnavo predlog zakona že nekoliko popravilo, pri čemer je med drugim izpostavila spremembo pri sestavi novega razvojnega sveta regije, ki jo je zahtevalo Združenje občin Slovenije. Svet bo sestavljalo 40 odstotkov županov (po prejšnjem predlogu ministrstva bi bili v tej skupini lahko tudi občinski in mestni svetniki), 40 odstotkov predstavnikov gospodarstva in 20 odstotkov nevladnih organizacij.

Poslanci so se strinjali, da je to ključni del zakona, pomisleke pa so imeli tako v opoziciji kot v koaliciji. Opozorjeno je bilo, da bi bili lahko zaradi takšne sestave svetov interesi občin izigrani, saj bi nekatere občine ostale brez svojih predstavnikov. Predlagano je bilo, da bi bili v razvojnih svetih regij prisotni župani vseh občin. Ta ideja se je zdela sprejemljiva tudi koaliciji, čeprav se zavedajo, da v regijah z velikim številom občin to ne bi bilo izvedljivo.

Razpravo je zaznamoval še tretji člen predloga zakona, ki navaja definicije ključnih izrazov v zakonu. Opozicija je opozorila, da jih je med drugim zmotilo uvajanje regionalnih menedžerjev v regionalne razvojne agencije, kar se jim zdi nepotrebno in neracionalno.

Opozicija nasprotuje tudi uvajanju dogovora za razvoj regije, preko katerega se razvojna regija in država zavezujeta k izvedbi regionalnega razvojnega programa tako, da določita regijske in sektorske projekte za njegovo izvedbo in vire financiranja. To pomeni, da izvedba nekega regionalnega programa, če se vlada z njim ne bo strinjala, ne bo več mogoča in da to vodi v centralizacijo. Ministrica je očitke o centralizaciji zavrnila in poudarila, da bo zakon uvedel več nivojsko teritorialno vodenje.

Odbor je sprejel vsa lastna dopolnila in dopolnila koalicije, zavrnil pa vsa dopolnila komisije za narodne skupnosti in opozicije.

* * *< PREDSEDSTVO ZOS ZA UMIK PREDLOGA ZAKONA O SKLADNEM REGIONALNEM RAZVOJ