31.07.2013 Starost: 10 let

ODBOR OBRAVNAVAL PREDLAGANE SPREMEMBE SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE ZAKONODAJE

Ljubljana, 30. 7. 2013 - Odbor ZOS za socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in ostale družbene dejavnosti se je sestal na svoji peti seji, sicer pa prvi v letu 2013. Obravnavani so bili: predlog Zakona o zdravstveni dejavnosti in osnutek Strategije razvoja dejavnosti javnega zdravja 2013-2023 ter predlogi spremembe socialne in družinske zakonodaje - novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakona o socialno varstvenih prejemkih in Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.


Večino pozornosti je odbor namenil predlogu novega Zakona o zdravstveni dejavnosti, med drugim določanju mreže zdravstvene dejavnosti, koncesijskemu aktu, postopku podelitve koncesije, začasnemu prenosu koncesij, »mrliškim« ogledom in obdukciji, sestavi sveta zavoda, financiranju pripravništva in specializacije itd. Strategija razvoja dejavnosti javnega zdravja poudarja povezovanje delovanja različnih nivojev in institucij v državi ter preventivi, kar pozdravlja tudi odbor, po drugi strani pa meni, da bi bilo smiselno ohraniti obstoječo organiziranost (ohranitev laboratorijev v območnih enotah). Spremembe socialne zakonodaje občinam ne prinašajo bistvenih sprememb, opozorjeno je bilo na predlog novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in na možnost povečanja finančnih obveznosti občin zaradi predlaganih sprememb upoštevanja materialnega stanja zavezancev, obveznosti plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja rejencev. Pripombe, ki jih je pripravil odbor, bodo v pisni obliki posredovane pripravljavcem predpisov.


< JULIJSKA IZDAJA KOHEZIJSKIH NOVIC