08.03.2017 Starost: 6 let

ODBOR NALOŽIL MOP-U PRIPRAVO PODLAGE ZA MOŽNOST SKUPNIH ZBIRNIH CENTROV ZA ODPADKE

Ljubljana, 8. 3. 2017 - Odbor DZ za infrastrukturo je predlog novele Zakona o varstvu okolja, ki ga je predlagal NSi, ocenil kot neprimernega za nadaljnjo obravnavo. Okoljski ministrici Ireni Majcen pa je naložil, naj do konca maja uredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami spremeni na način, da bodo občine lahko vzpostavile tudi skupne zbirne centre za odpadke.


Predlagatelji so izpostavili, da so po odredbi Zakona o varstvu okolja občine obvezane urediti zbirne centre za odpadke, kamor občani vozijo večje komunalne odpadke. Za večino občin je veljajo, da zgradijo vsaj enega, saj so k temu obvezane občine z več kot 3000 prebivalci, tiste z nad 8000 prebivalcev pa še dodatnega. Od 212 občin jih 23 še nima urejenega takega centra. Predlagatelji so opozorili, da ne gre za lene občine, pač pa da jih ima veliko to problematiko rešeno v obliki sodelovanja s sosednjo občino, kar pa po sedanjih pravilih, ne obvelja.

 

Predlagatelji so dodali, da so nekatere občine že dobile inšpekcijske odločbe, da morajo problem postavitve centrov rešiti do konca leta, ker pa je gradbena sezona pred vrati, je treba to rešiti čim hitreje. V noveli so zapisali, da če se dve občini soglasno dogovorita, lahko zgradita tudi skupni center, ki ne sme bistveno poslabševati dostopa občanov.

 

Po pojasnilih ministrice Majcnove novela problematike ne rešuje celostno. Izpostavila je, da bodo s predpisom, ki ga bodo pripravili za teh 23 občin, olajšali gradnjo centrov oz. se bodo lahko občine dogovorile za skupne zbirne centre. Poudarila je, da so v zaključni fazi prenove zakona, ki bo vseboval tudi nekatere izboljšane rešitve ravnanj z odpadki, s katerimi bo možno bolj smotrno urediti to področje. Poudarila je še, da bo uredba, ki rešuje to problematiko že ta mesec šla v javno obravnavo in da temu takoj sledi sprejem na vladi.

 

Odbor je sprejel sklep, da novela ni primerna za nadaljnjo obravnavo, prav tako pa je sprejel sklep, s katerim priporoča ministrstvu, da uredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami do 31. maja spremeni na način, da bo vzpostavljena pravna podlaga za vzpostavitev skupnih zbirnih centrov za občine z več kot 3000 prebivalcev.

 

 


< NOVELACIJA AGLOMERACIJ ZA ODPADNO VODO