07.06.2017 Starost: 3 let

ODBOR DZ ZA FINANCE PONOVNO PODPRL VIŠINO POVPREČNINE ZA 2017

Ljubljana, 7. 6. 2017 - Odbor DZ za finance in monetarno politiko je ponovno podprl novelo zakona o izvrševanju državnega proračuna za leti 2017 in 2018, potem ko je Državni svet RS nanjo zaradi prenizkega zvišanja povprečnin izglasoval odložilni veto. Večje zvišanje povprečnine preprečuje fiskalno pravilo, so pojasnjevali predstavniki vlade.


Z novelo zakona se povprečnina za leto 2017 zvišuje za 3,50 evra na 533,50 evra na prebivalca, kar pa po besedah državnega svetnika Milana Ozimiča ne sledi dejanskim potrebam in dodatnim obveznostim občin. Med drugim občine niti z višjim zneskom ne bodo mogle pokrivati večjih stroškov dela javnih uslužbencev, ki nastajajo zaradi dogovora vlade s socialnimi partnerji, je dejal.

 

"S slabšanjem finančnega položaja občin se zmanjšuje njihova razvojna sposobnost," je opozoril Ozimič in izrazil pričakovanje, da bo enkrat res prišlo do resnega razmisleka o potrebah lokalne samouprave. Argumenti, s katerimi se zavračajo zahteve občin, so nevzdržni, je dejal in dodal, da se občine borijo za tisti del sredstev, ki jih potrebujejo za razvoj in ustvarjanje pogojev za rast gospodarstva, ne pa morebiti za neko neproduktivno porabo.

 

Saša Jazbec s finančnega ministrstva je priznala, da občine že od leta 2012 ne prejemajo povprečnine v višini, kot bi jo morale v skladu z Zakonom o financiranju občin. Vendar pa se razkorak tako v letu 2016 kot tudi v letu 2017 zmanjšuje, je dodala.

 

Ob tem je opozorila, da nas zavezuje fiskalno pravilo, ki smo ga pred nekaj leti zapisali v Ustavo RS. Omejevanje izdatkov je zato treba porazdeliti med vse institucionalne enote sektorja države. "Pri določitvi povprečnine je torej treba upoštevati tudi delež, ki ga morajo občine prispevati h konsolidaciji javnih financ," je dejala.

 

DZ bo zdaj o noveli zakona ponovno odločal, tokrat pa bo potrebna absolutna večina glasov poslancev. Glede na to, da so jo na majski seji potrdili s 73 glasovi za in nobenim proti, vnovična podpora verjetno ni vprašljiva.

 


< 19. REDNA SKUPŠČINA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE