30.06.2016 Starost: 7 let

ODBOR DZ PRIPRAVIL ŠTEVILNA DOPOLNILA PREDLOGA ZAKONA O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI

Ljubljana, 29. 6. 2016 - Odbor DZ za gospodarstvo je opravil drugo obravnavo Predloga zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Pri tem so predlog zakona dopolnili s številnimi dopolnili - veliko je bilo redakcijskih popravkov in uskladitev z mnenjem zakonodajno-pravne službe, nekaj pa tudi vsebinskih sprememb.


Državljani bi s sprejetjem predlaganega zakona lahko sami izbrali izvajalca pogrebnih storitev. Kot je poudaril državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Aleš Cantarutti, je bil predlog deležen številnih strokovnih in koalicijskih usklajevanj, posledica pa so tudi številni amandmaji.

 

V skladu s predlogom zakona pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba. Pokopališka dejavnost pa obsega upravljanje ter urejanje pokopališč in ju zagotavlja občina.

 

Z dopolnilom je bilo v predlog vneseno določilo, da lahko občine za posamezna pokopališča določijo zagotovitev storitve pokopališko pogrebnega moštva. Obenem lahko občine podrobno določijo elemente osnovnega obsega pogreba. Minimalne sestavine določa zakon, občine pa jih lahko še podrobneje določijo.

 

Člani so v predlog zakona vnesli tudi določili, da plačilo osnovnega pogreba ne sme presegati višine pogrebnine in posmrtnine, kot jo določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke, cenik izvajalca pogrebnih storitev pa mora biti naročnikom na voljo na vidnem mestu ter objavljen tudi na spletu.

Občinam je bila podana možnost, da določijo pogrebno pristojbino za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču. To pristojbino mora plačati vsak izvajalec pogrebne dejavnosti, ki bo na določenem pokopališču izvedel pogreb, s tem pa lahko občina zbere dodatna sredstva za upravljanje pokopališča.

 

Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) in Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so naložili, da v okviru svojih pristojnih združenj skupaj in v soglasju z gospodarskim ministrstvom oblikujeta podrobnejše osnovne standarde in normative za spoštljivo in pietetno izvedbo osnovnih sestavin pogreba.

 

Razprava je tekla tudi o prevozih v okviru zagotavljanja 24-urne dežurne službe. Generalni direktor direktorata za notranji trg Dušan Pšeničnik je med drugim spomnil, da naj bi ta služba vstopila kot vmesni javni akter v prvih urah po šoku zaradi smrti bližnjega. Takšna ureditev svojcem pravzaprav daje dodaten čas za razmislek o izbiri izvajalca pogrebnih storitev.

 

 

 


< VEČ DOPOLNIL K BESEDILU USTAVNEGA ZAKONA O PRAVICI DO PITNE VODE