30.11.2016 Starost: 5 let

ODBOR DZ PODPRL ZAKONSKO UREDITEV ODPOKLICA ŽUPANA

Ljubljana, 30. 11. 2016 - Za sveženj zakonov, s katerimi bi iz politike na državni in lokalni ravni izločili pravnomočno obsojene na nepogojno zaporno kazen, daljšo od pol leta, se z današnjo odločitvijo Odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo postopek končuje. Je pa večina na odboru pritrdila noveli Zakona o lokalni samoupravi in predlaganemu institutu odpoklica župana.


Odbor je najprej odločal o dopolnilih in členih novele Zakona o volitvah v DZ, za kar je zahtevana dvotretjinska večina. Te pa za rešitev, ki jo je v isti obliki za vse funkcionarje predlagala koalicija, ni bilo. Ker gre za vsebinsko povezan paket, so člani odbora s tem pravzaprav odločili tudi o usodi drugih zakonov iz svežnja: novel zakonov o državnem svetu, o volitvah predsednika republike, o vladi ter o lokalnih volitvah. Paket je predvideval, da za različne funkcije na državni in lokalni ravni ne bi mogle kandidirati osebe, pravnomočno obsojene na nepogojno zaporno kazen, daljšo od pol leta. Z dopolnilom koalicije pa bi prepoved veljala ob pogoju, da ta oseba bodisi še prestaja kazen zapora bodisi da še ni preteklo eno leto po prestani zaporni kazni, zastarani kazni ali po tem, ko ji je bilo prestajanje kazni odpuščeno. Pri nobenem od zakonov členi niso bili sprejeti, o čemer bo odbor pripravil poročilo in ga posredoval predsedniku DZ.

 

Drugače pa je odbor odločil pri noveli Zakona o lokalni samoupravi, ki jo je ob predhodnem sprejemu nekaterih dopolnil potrdil. Novela predvideva uzakonitev možnosti odpoklica župana.

 

 

 


< MESEČNI UTRIP ZOS - NOVEMBER 2016