04.12.2012 Starost: 8 let
Kategorija: Novice

ODBOR DZ PODPRL SPREMEMBE NOVELE O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

Ljubljana, 3. 12. 2012 - Odbor DZ za infrastrukturo in prostor je kljub opozorilom stroke in zakonodajno-pravne službe DZ potrdil predlog sprememb novele zakona o prostorskem načrtovanju. S spremembo bi izjema, da lahko občinski svet dovoli manjšo širitev območja stavbnih zemljišč, veljala tudi za občine, ki že imajo sprejet občinski prostorski načrt.


 

 

Po

predlogu bi novelo, ki je bila sprejeta julija letos, spremenili v 29. členu,

ki dopušča širitev območja stavbnih zemljišč zaradi gradnje posamičnih objektov,

ki predstavlja funkcionalno zaokrožitev obstoječe pozidave, namenjene

opravljanju industrijskih, proizvodnih, kmetijskih, turističnih ali športnih

dejavnosti. Sklep o dopustitvi širitve sprejme občinski svet na predlog

investitorja, skladnost z zakonskimi pogoji pa ugotavlja ministrstvo za

infrastrukturo in prostor.

Veljavna

novela določa, da lahko tovrstno odločitev sprejmejo v občinah, ki še nimajo

občinskega prostorskega načrta, po predlogu sprememb zakona, ki jo je vložila

skupina poslancev, pa bi to možnost imele tudi ostale občine.

Odbor

je z večino sprejel tudi dopolnilo koalicije, s katerim v 29. členu spreminjajo

alinejo, ki določa omejitve za širitev območja. Po veljavni noveli širitev ne

sme posegati v "varstvena, zavarovana, degradirana, ogrožena in druga

območja, na katerih je na podlagi predpisov vzpostavljen poseben pravni

režim", po dopolnjenem predlogu pa bi alineja določala, da širitev ne sme

posegati v "zavarovana območja". V šestem odstavku člena so z

dopolnilom spremenili določilo, da se pri projektu za pridobitev gradbenega

dovoljenja upoštevajo "pogoji za gradnjo" (ne več "prostorski

izvedbeni pogoji").

Minister

za infrastrukturo in prostor je povedal, da ima uveljavitev 29. člena pozitivne

učinke in da so na ministrstvu doslej prejeli 47 predlogov iz 19 občin. Od teh

so jih 22 odobrili, 11 jih je dobilo negativne odločbe, ostale pa še

preverjajo.

Vlada

predlog sprememb novele podpira, je dejal minister, ker da se je pokazalo, da

je omejitev, da ta možnost velja samo za občine brez prostorskega načrta,

nepotrebna. Po njegovih besedah predlog sprememb novele omogoča, da se na

določenem območju dejavnost odvija in da se popravijo morebitne

"pomanjkljivosti", ki jih ni bilo mogoče predvideti v času

sprejemanja prostorskega načrta.

Zakonodajno-pravna

služba DZ je opozorila, da s spremembo novele določba 29. člena ne bo več

izjema, ampak bo postala sistemska možnost spreminjanja veljavnih občinskih

prostorskih načrtov oz. dopuščanja odstopanja od njih mimo postopkovnih zahtev

zakona o prostorskem načrtovanju. Služba ponovno izpostavlja pripombe, ki jih

je k 29. členu podala že ob sprejemanju novele. Opozarja tudi, da omenjeni

izraz "pogoji za gradnjo" v zakonu ni opredeljen.

Liljana

Jankovič Grobelšek iz Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije je spomnila,

da so 29. členu nasprotovali že ob sprejemanju novele, sedaj pa se njegova

uporaba širi na vse občine. Spremembe zakonodaje lahko po njenih besedah gredo

v smer poenostavitev postopkov tam, kjer se lahko dokaže, da zavirajo razvojne

interese ter da ne bo šlo na škodo zdravja ljudi, enakopravne zagotovitve

skupnih javnih interesov in strokovnosti odločitev v prostoru. Nasprotujejo

tako členu v noveli kot predlogu spremembe, za katero menijo, da postavlja pod

vprašaj regulacijo celotnega sistema načrtovanja v prostoru v Sloveniji.

Strinjajo se, da je ta sistem zapleten, da pa je treba sprejeti sistemske

spremembe ob sodelovanju stroke in javnosti.

Sistemsko spremembo zakona je minister napovedal za prihodnje leto, in

sicer želijo, da bi začela veljati s 1. julijem 2013. 

***


< NAPOVED DOGODKOV ZOS ZA TEDEN OD 3.12.-7.12.2012