13.02.2013 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

ODBOR DZ PODPRL PREDLOG DRŽAVNIH SVETNIKOV ZA UREDITEV NJIHOVEGA PLAČILA

Ljubljana, 12. 2. 2013 - Odbor za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo je za obravnavo v DZ pripravil novelo Zakona o funkcionarjih v državnih organih. Na odboru potrjeno besedilo se nekoliko razlikuje od tistega, ki ga je predlagal Državni svet RS. Nespremenjena pa ostaja osnovna rešitev, ko gre za ureditev plačila za podpredsednika in člane DS.


 

 

Kot je opozoril predsednik DS

Mitja Bervar, ima omenjena problematika "zelo dolgo brado" in bi si

po desetih leti želeli, da se uredi. Računsko sodišče je namreč že večkrat,

nazadnje pa decembra lani, opozorilo, da v zakonu o DS ni podlage za izplačilo

sejnin.

Po veljavni zakonodaji bi moralo

biti plačilo vezano na izgubljeni dohodek. A kot je znova opozoril Bervar, je

tu težava, saj bi to dejansko pomenilo velike razlike v plačilu državnih

svetnikov za enako delo. Izpad dohodka bi lahko za nekega svetnika pomenil

deset evrov, za drugega pa 2000 evrov na sejo.

Za spremembo zakona o DS, za

katero se zahteva dvotretjinska poslanska podpora, je bilo v preteklih letih

več neuspešnih poskusov. Državni svetniki, ki so si ob začetku tega mandata v

decembru lani zamrznili sejnine do ureditve omenjenega vprašanja, pa so zdaj

poskusili s predlogom novele Zakona o funkcionarjih v državnih organih. Z njo

so predlagali, da lahko plačilo za opravljanje funkcije podpredsednika in člana

DS mesečno znaša največ tretjino osnovne plače predsednika DS. Podrobnejše

pogoje bi DS določil s svojim aktom.

Vlada novele ne podpira, pripravlja že zakon, ki bo na

sistemski ravni uredil položaj funkcionarjev. Predlogu je nasprotovalo bilo

tudi nekaj poslancev. Opozorjeno je bilo, da bi določilo glede plačila

podpredsednika in članov DS nedvomno sodilo v zakon o DS, s sprejetjem

predlaganih rešitev pa bi prišlo do neskladja med zakoni.

Ker je DS s predlogom zakona posegel v ureditev, ki določa

pravilo za nepoklicno opravljanje funkcije, so se proti zakonskemu predlogu

opredelili tudi v lokalnih skupnostih. Združenje občin Slovenije je  opozorilo, da je za občinske funkcionarje, ki

so prav tako nepoklicni funkcionarji, ustrezna ureditev že v Zakonu o lokalni

samoupravi. Da so predlagane spremembe nedosledne in povzročajo neskladja, pa

je prav tako opozorila parlamentarna zakonodajno-pravna služba. Tako sta bili z

večino glasov na koncu sprejeti dopolnili odbora, ki odpravljata to dilemo,

ohranjata pa ureditev za državne svetnike.

***


< TOLMAČENJE JAVNO NAROČNIŠKE ZAKONODAJE- NADZORNI ORGAN V PRIMERU OBČIN