10.10.2012 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

ODBOR DZ O NIŽANJU NADOMESTIL ZA OBČINSKE VOLILNE ORGANE

Ljubljana, 9. 10. 2012 - čŒlani odbora DZ za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo so se opredelili do predloga novele zakona o lokalnih volitvah, pri čemer so največ razpravljali o ustreznosti predloga za znižanje nadomestil članom oz. predsednikom in tajnikom občinskih volilnih organov.


 

 

Predlog novele zakona o lokalnih volitvah državni zbor

obravnava po skrajšanem postopku, saj gre po navedbah vlade za manj zahtevne

uskladitve s pravom EU. Z novelo se namreč želi določiti, da državljani držav

članic EU takoj po prijavi prebivališča v Sloveniji dobijo pravico voliti in

kandidirati na lokalnih volitvah.

V skladu s slovensko zakonodajo morajo sedaj za

pridobitev aktivne in pasivne volilne pravice za lokalne volitve v Sloveniji

bivati najmanj pet let, medtem ko za slovenske državljane takšna omejitev ne

velja, na kar je Slovenijo opozorila tudi Evropska komisija.

Kot je pojasnil državni sekretar na ministrstvu za

pravosodje in javno upravo Helmut Hartman, namreč slovenski državljani v drugih

državah EU dobijo aktivno in pasivno pravico enostavno s prijavo začasnega

bivališča. Tako bi sedaj določili tudi za državljane drugih članic EU tudi v

Sloveniji, za ostale tujce pa bi ostala v veljavi sedanja ureditev in bi se kot

doslej za pridobitev te pravice zahtevalo petletno obdobje bivanja v Sloveniji.

Hkrati je vlada z novelo predlagala tudi znižanje

nadomestila za opravljanje funkcij v občinskih volilnih komisijah za 20

odstotkov in za 10 odstotkov nadomestil za opravljanje funkcij v volilnih

odborih.

V opoziciji so predlagali dopolnilo,  da bi višina nadomestil ostala nespremenjena

ter bi se v noveli predlagano znižanje črtalo. O njihovem predlogu člani odbora

niso glasovali, saj je večina na odboru pred tem pritrdila dopolnilu

Državljanske liste.

Po tem dopolnilu nadomestila za člane volilnih odborov

ostajajo nespremenjena, znižujejo pa se za predsednike in tajnike občinskih

volilnih komisij. Predsedniki in tajniki občinskih volilnih komisiji prejemajo

bistveno višja nadomestila, kot jih prejemajo volilni organi na državni ravni,

ponekod je ta razlika tudi za sto odstotkov.

Zato so predlagali, da se nadomestilo za predsednika

in tajnika občinskih volilnih komisij določi v znesku, ki je enak 50 odstotkom

osnovne mesečne plače za poklicno opravljanje funkcije župana v občini. Kaj takšno

znižanje pomeni, je predlagatelj 

obrazložil na konkretnem primeru manjše občine z do 2000 prebivalci.

Sedaj je predsednik občinske volile komisije v takšni občini dobil 2796 evrov

bruto, po predlogu pa bi 1300 evrov.

čŒlani opozicijskih strank so takšnemu predlogu

nasprotovali in opozarjali, da prihranek, ki bo v občinskih proračunih, ni

takšen, da bi bilo znižanje smiselno. Izpostavljali so, da gre za izplačilo

enkrat na štiri leta ter da je prav, da je nekdo, ki opravlja odgovorno delo -

ne le na dan volitev, saj je dela vedno za več dni - tudi primerno plačan. V

posameznih občinah pa je že tako težko dobiti strokovno usposobljene ljudi, ki

se odločijo za to delo.

***


< NA MKO SESTANEK O UREDBI ZA OBLIKOVANJE CEN KOMUNALNIH STORITEV