29.01.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

OCENJEVANJE URADNIKOV IN NAPREDOVANJA V UPRAVAH LOKALNIH SKUPNOSTI IN OSTALA AKTUALNA PROBLEMATIKA S TEGA PODROČJA

Ljubljana, 29.1.2010 – Danes je v dvorani Državnega sveta potekal posvet z naslovom Ocenjevanje uradnikov in napredovanja v upravah lokalnih skupnosti in ostala aktualna problematika s tega področja. Posvet, ki se ga je udeležilo okoli sto udeležencev smo pripravili v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo, s katerega sta nam predavala mag. Branko Vidič in Boštjan Vončina. Kratko predstavitev vmes in v avli pa so imeli tudi predstavniki podjetja Zaslon Telecom.


 

S predavanjem je začel mag. Branko Vidič, ki je imel predstavitev z naslovom Ocenjevanje in napredovanje v javnem sektorju. V uvodnem nagovoru je povedal, da z omenjenega področja dobijo zelo veliko število vprašanj za razrešitev raznoraznih zapletov in situacij. Nadaljeval je s kratkim pregledom pravne podlage, kot je napovedal, pa je bil osrednji akt današnje predstavitve Uredba o napredovanju v višji plačni razred, ki se določa postopek in način ocenjevanja. Kot temeljne cilje ocenjevanja je poudaril:

1) informiranost o potrebnih izboljšavah,

2) ocena potreb po usposabljanju in razvoju ter

3) ocena zmožnosti za napredovanje.

Podrobno je predstavil kriterije ocenjevanja in ocenjevanje delovne uspešnosti. Kot problem je izpostavil predvsem prekomerno število odlično ocenjenih javnih uslužbencev, saj bi bilo potrebno po njegovem mnenju javne uslužbence ocenjevati realno. Pravilno oceno se najbolje določi, če se ocenjuje po vseh podkriterijih in se jih tudi ustrezno razloži. Proti koncu svoje predstavitve pa je predaval še o napredovanju direktorjev ter na kratko predstavil Uredbo o napredovanju uradnikov v nazive. Po koncu uvodne predstavitve je mag. Vidič najprej odgovoril na vprašanja predstavnikov občin, ki smo mu jih posredovali predhodno, potem pa je odgovarjal še na vprašanja glede svoje predhodne predstavitve.

 

Sledila je kratka predstavitev programov in drugih uporabnih aplikacij za občine, ki jo je imel Rok Primožič s podjetja Zaslon Telecom.

 

Po odmoru je predstavitev nadaljeval Boštjan Vončina z Ministrstva za javno upravo, ki nam je razlagal o ugotovljenih nepravilnostih ob nadzorih prehoda v nov plačni sistem v organih državne uprave in upravah lokalnih skupnosti. Kot najpogostejše nepravilnosti je omenil predvsem višanje strukture delovnih mest (reorganizacija), napake ob izračunu, napake v aneksih, pogodbah o zaposlitvi in sklepih ter napake v sistematizaciji.

 

Po končani predstavitvi sta oba predavatelja z ministrstva odgovarjala na številna vprašanja predstavnikov občin, v avli pa so si lahko še dodatno ogledali programsko opremo in druge aplikacije podjetja Zaslon Telecom.

 

 


< 66. REDNA SEJA VLADE