18.08.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

OCENJENE SPLETNE STRANI KOROŠKIH OBČIN

Radlje ob Dravi, 18.8.2009 - Občina Radlje ob Dravi ima med 12 koroškimi občinami najboljšo spletno stran, je v okviru posebnega projekta ocenila štiričlanska komisija članov uredništva koroškega spletnega portala Bajta in spletnega oblikovalca Roberta Sedovška. Sledita spletni strani občin Mežica in Ribnica na Pohorju, najslabše se je odrezala občina Vuzenica.


Kar se vse občine še ne zavedajo, je to, da je spletna stran posamezne občine je v času informacijske družbe nujna. Kot so povedali na današnji novinarski konferenci v Radljah ob Dravi, nekatere občine spletne strani dojemajo kot nujno zlo in ne kot orodje, s katerim lahko svoje delovanje približajo lokalni skupnosti ter s tem spodbujajo zanimanje občanov za delovanje občine, kar je eden izmed temeljnih postulatov koncepta lokalne skupnosti.

 

To je privedlo do tega, da so se člani uredništva spletnega časopisa Bajta, ki na naslovu www.bajta.si deluje od marca lani, odločili za izvedbo projekta ocenjevanja spletnih strani koroških občin. Z objavo rezultatov ocenjevanja želijo občine spodbuditi k temu, da oblikovanju dobrega spletnega mesta posvetijo še več pozornosti, je povedal vodja projekta ocenjevanja Jan KĂźzma.

 

Spletne strani občin so bile ocenjene po posebej sestavljenem ocenjevalnem obrazcu s šestimi postavkami, ki zajemajo ocenjevanje vsebine, uporabnosti, vizualne podobe, tehničnega vidika in komunikacije, s posebnim vprašanjem, naslovljenim na splošni elektronski naslov občin, pa so ocenjevali tudi odzivnost občin.

 

Pri ocenjevanju so se kot največje pomanjkljivosti spletnih strani koroških občin izkazale v večini popolna odsotnost orodij za spletno sodelovanje in vključevanje občanov v procese odločanja, slaba ažurnost in predvsem popolna odsotnost novic v zvezi s sejami občinskih svetov, novinarskimi konferencami, potekajočimi projekti in podobno ter slaba predstavitev svetnikov in njihovega dela, sta na novinarski konferenci povedala KĂźzma in koordinator projekta Lopa, v okviru katerega je potekal projekt ocenjevanja, Igor Ranc.

 

Med večje pomanjkljivosti po mnenju ocenjevalcev spada tudi popolna odsotnost turističnih informacij v tujem jeziku in v nekaterih primerih izjemno slabo in neprivlačno oblikovane spletne strani.

 

Občine so lahko dosegle največ 115 točk, najbolje pa je bila s skupno 90,75 točke ocenjena spletna stran občine Radlje ob Dravi. Župan občine in poslanec v DZ Alan Bukovnik je izrazil zadovoljstvo ob prejemu priznanja in pohvalil izvedbo projekta. Ob tem je poudaril, da občina, ki ima prenovljeno spletno stran v skladu s celovito grafično podobo in sloganom Rad 'mam Radlje, predstavitvi navzven daje velik pomen.

 

S tretjim mestom je bila zadovoljna tudi županja občine Ribnica na Pohorju Marija Sgerm, ki predstavitev na spletu vidi kot eno od pomembnih možnosti predstavitve občine, za turistične informacije v tujem jeziku pa je zatrdila, da bodo kmalu na voljo na njihovi spletni strani. Spletni strani občine Ribnica sledijo spletne strani občin Muta, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Prevalje, Dravograd, čŒrna na Koroškem, Podvelka, Mislinja in Vuzenica.

 

Ocenjevanje spletnih strani koroških občin je eden od štirih projektov krovnega projekta Lopa, ki predstavlja modularno nadgradnjo spletnega časopisa Bajta. Za krovni projekt Lopa je Društvo za širjenje kulture na svetovnem spletu Ĺ KuSS, ki je nosilec vseh projektov, prek Lokalne akcijske skupine Mežiške doline uspešno kandidiralo na razpisu Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz programa Leader prejela 13.560 evrov sredstev.


< OBJAVA OSNUTKOV NOVIH ZAKONOV O JAVNEM NAROČANJU IN PRAVNEM VARSTVU V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA