14.10.2011 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

OBVEZNOST JAVNE OBJAVE POGOJEV ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST ZA OBČINE ŠE NI NASTALA

Ljubljana, 14. 10. 2011 - Združenje občin Slovenije je na pristojne naslovilo vprašanje, kdaj za občine nastane obveznost javne objave pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest po 3. odstavku 8. člena Zakonu o volilni in referendumski kampanji. ZVRK določa rok 60 dni pred glasovanjem na volitvah. To pa letos zaradi krajših rokov ni mogoče. Ministrstvo za javno upravo odgovarja, da občine ne smejo javno objaviti pogojev, preden predsednik republike z odlokom formalno ne razpiše dan razpisa volitev in dan glasovanja. 


 

 

Vprašanje smo

zastavili v času približevanja prvih predčasnih volitev v Republiki Sloveniji.

Predsednik republike je namreč po izglasovani nezaupnici vladi napovedal, da bo

odlok o razpustu parlamenta in predčasnih volitvah podpisal v petek, 21. 10.

2011. Istega dne naj bi bil objavljen v uradne 

listu. To naj bi bil dan razpisa volitev, za dan predčasnih volitev pa

naj bi z odlokom določil 4. 12. 2011. Formalno pa predsednik republike odloka,

s katerim bo razpustil državni zbor v sedanji sestavi in razpisal predčasne

volitve poslancev v državni zbor, še ni izdal. Zato formalno še ni določen ne

dan predčasnih volitev in ne dan razpisa predčasnih volitev, s katerim začnejo

teči roki za volilna opravila.

Zakon o volilni in

referendumski kampanji (ZVRK) v tretjem odstavku 8. čŒlena določa, da mora

lokalna skupnost 60 dni pred razpisom glasovanja na volitvah objaviti pogoje za

pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest iz prvega in drugega odstavka 8.

čŒlena, torej do brezplačnih in odplačnih plakatnih mest. Predčasne volitve na

podlagi drugega odstavka 14. člena Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ)

razpiše predsednik republike z aktom o razpustitvi državnega zbora. Z dnem, ki

je določen kot dan razpisa volitev, pa začnejo teči roki za volilna opravila

(drugi odstavek 16. člena ZVDZ).

Glede na situacijo v

Sloveniji in ob upoštevanju predpostavke, da bo kot dan razpisa predčasnih

volitev, s katerimi začnejo teči roki za volilna opravila, določen 21. 10. 2011

(lahko se namreč določi kasnejši datum razpisa, saj je običajna praksa na

rednih volitvah, da predsednik države v aktu o razpisu volitev določi dan

razpisa volitev, ki ni enak dnevu objave akta), ob doslednem upoštevanju določb

ZVRK ni mogoče pravočasno sprejeti in objaviti pogojev za plakatiranje. Med 21.

oktobrom kot morebitnim dnevom razpisa volitev in 4. decembrom kot napovedanim

dnevom predčasnih volitev oziroma dnevom glasovanja je namreč le 44 oziroma 45

dni. Kljub temu pa občine ne smejo javno objaviti pogojev, preden predsednik

republike z odlokom formalno ne razpiše dan razpisa volitev in dan glasovanja.

Občine sicer lahko vse potrebno pripravijo že prej, vendar pa pogoje lahko

objavijo šele po izdaji odloka oziroma po formalni določitvi dneva glasovanja.

Ob tem MJU podaja mnenje, da javni objavi pogojev za pridobitev pravice do

uporabe plakatnih mest, ki jo določa 8. člen ZVRK, zadosti objava na spletni

strani lokalne skupnosti ter na njeni oglasni deski in ni treba, da se pogoji

objavijo v dnevnem časopisju.


< SEJA VLADE