08.05.2019 Starost: 4 let

OBVESTILO ŽUPANOM

Ljubljana, 8.5.2019 - Ministrstvo za finance je pripravilo za župane in finančne službe obvestilo o svetovanju v zvezi s pripravo in izvrševanjem občinskih proračunov.


Ministrstvo za finance ima v okviru Dirktorata za proračun organiziran Sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti, ki izvaja oziroma spremlja izvajanje sistemske javnofinančne zakonodaje, ki se nanaša na financiranje lokalnih skupnosti.

 

Sektor v okviru svojih nalog občinam nudi tudi svetovanja v zvezi s pripravo in izvrševanjem občinskih proračunov, pomoč pri tehmičnih težavah v sistemih in aplikacijah za sporočanje podatkov, spremlja zadolženost in izračunava razpoložljivo kvoto za zadolževanje občin. Kot pomoč pri delu zaposlenim v občinskih upravah izdaja priročnike in navodila, ki so objavljeni na spletni strani  ministrstva za finance. http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne_skupnosti/navodila_obcinam/

v primeru, da imte občine specifična vprašanja z vidika delovanja svoje občine ali neasnosti, ki izhajao iz delovnega področja Ministrstva za finance, iz MF sporočajo, da so na razpolago za vaše dileme. Vabijo, da jim jih posredujete na njihov elektronski naslov: gp.mf(at)gov.si.


< NOVA ŠTEVILKA eNOVICE PROJEKTA: »PROGRAM PROJEKTOV ePROSTOR«