10.02.2011 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

OBVESTILO STANOVANJSKEGA SKLADA

Ljubljana, 10. 2. 2011 - Stanovanjski sklad Republike Slovenije (Sklad) je na svoji spletni strani objavil nov Javni razpis za oddajo tržnih stanovanj v najem.


 

Sklad ima na voljo še nekaj dokončanih in takoj vseljivih tržnih stanovanj v Mariboru, Račah, na Jesenicah, v Pivki in Vipavi, za katera vam ponuja možnost ugodnega najema prek javnega razpisa s sklenitvijo najemne pogodbe za določen čas.

Seznam stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti za razpisane lokacije je javno objavljen in dostopen na naši spletni strani www.stanovanjskisklad-rs.si oz. www.ssrs.si pod rubriko stanovanja/tržna stanovanja. Tisti, ki jih najem zanima, si lahko celotno razpisno dokumentacijo v času uradnih ur ogledajo tudi na sedežu Sklada v Ljubljani na Poljanski cesti 31. Seznam prostih stanovanj se sproti ažurira, javni razpis je odprt do oddaje vseh stanovanj.

 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad objavlja, da je Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje energetsko varčnih večstanovanjskih stavb in energetske prenove večstanovanjskih stavb (Ur. l. RS, št. 31/2009, objavljen dne 20. 4. 2009) na podlagi sklepa Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada z dne 22. 12. 2010, od dne objave tega obvestila v Ur. l. RS, št. 3/11 (objavljen 14. 1. 2011) dalje, zaprt.


< MINISTRICA DUŠA TROBEC BUČAN NA VSESLOVENSKEM SREČANJU ŽUPANOV "POLITIČNO SOGLASJE O POKRAJINAH JE TREBA DOSEČI ŠE V TEM LETU."