11.06.2008 Starost: 15 let
Kategorija: Novice

OBVESTILO - SEJA PREDSEDSTVA ZOS

Jutri, 12. junija 2008, bo na Občini Podvelka s pričetkom ob 10. uri potekala četrta redna seja Predsedstva Združenja občin Slovenije (ZOS). Župani bodo na seji obravnavali informacijo v zvezi z izvajanjem novele Zakona o vrtcih, sklenitev dogovora med ZOS in Microsoft d.o.o. in informacijo o pobudi ZOS sorodnemu združenju za skupno izvedbo javnega naročila za dobavo električne energije za vse slovenske občine.


Novela Zakona o vrtcih

Novelo zakona je Državni zbor RS (DZ) sprejel na svoji redni februarski seji. Poleg brezplačnih vrtcev za drugega in naslednje otroke, ki bi hkrati obiskovali vrtec, odpira zakon tudi večjo možnost apliciranja obstoječih oziroma odpiranja novih oblik predšolske vzgoje, od krajših programov in vzgojno-varstvene družine do varuha na domu. ZOS je na probleme (velik vpis in posledično prostorska stiska), ki utegnejo nastati z novelo zakona, opozarjal že pred njenim sprejemom. Ob sprejemu novele smo zaradi povečevanja obveznosti občin na področju izgraditve novih prostorskih kapacitet in zagotavljanja več zaposlenih na področju predšolske vzgoje na Vlado RS posredovali protesten dopis. Ob obravnavi predloga novele zakona pa smo enak protest posredovali tudi poslanskim skupinam v DZ. V zadnjem času so naše slutnje potrdile že nekatere občine, ki so nam posredovale podatke o vpisu v vrtec za september 2008. V združenju smo na to temo pripravili analizo, ki jo bo predsedstvo ZOS obravnavalo in vladi predlagalo ustrezne ukrepe.

 

 

Sklenitev dogovora med ZOS in Microsoft d.o.o.

Župani se bodo seznanili z informacijo, da sta predsednik ZOS Robert Smrdelj in generalni direktor Microsoft d.o.o. Matej Potokar, 20. maja 2008 podpisala pogodbo o zagotavljanju licenc Microsoftove programske opreme in storitev za občine. Podpis pogodbe je bil rezultat nekajmesečnih intenzivnih dogovarjanj in občinam članicam združenja prinaša ugodnosti pri nakupu licenčne storitve. Pogodba Microsoft Enterprise Agreement (MS EA) je organizacijam javne in lokalne uprave v Sloveniji že dobro poznana, saj mineva že osem let od prvega podpisa pogodbe, katere namen je zagotavljanje najnovejše Microsoft programske opreme in storitev podpore pri uvajanju ter uporabi le-te. Vse prednosti in ugodnosti pogodbe MS EA je v preteklosti izkoriščal tudi del slovenskih občin. Kljub ugodnim pogojem in dodatnim ugodnostim, ki so jih bile občine deležne v okviru te pogodbe, je imela ta za občine nekaj pomanjkljivosti. Zato je na podlagi te pogodbe podana dodatna možnost licenciranja,in sicernajem programske opreme po pogodbi Microsoft Enterprise Agreement Subscription. Ta je še posebej primeren za občine, ki prvič pristopajo k Microsoftovemu licenčnemu sporazumu in želijo kar se da nizke letne stroške takoj ob podpisu pogodbe. Ponudba je bila posredovana vsem slovenskim občinam.

 

Informacija o pobudi ZOS sorodnemu združenju za skupno izvedbo javnega naročila za dobavo električne energije za vse slovenske občine.

ZOS je Skupnosti občin Slovenije (SOS) posredoval pobudo na aktualno temo za vse občine, in sicer cena električne energije. Občine samostojno dobavljajo električno energijo. Ob dejstvu, da cena te vrste energije strmo narašča, smo na ZOS ugotovili, da bi bilo pri tem projektu smotrno združiti moči obeh reprezentativnih združenj, saj bi le tako lahko dosegli osnovni cilj projekta - najbolj konkurenčno ceno električne energije. S takim pristopom bi zajeli skoraj vse občine v državi in tako močno izboljšali pogajalska izhodišča. Zato smo predlagali, da v začetni fazi v obeh združenjih skupaj pridobimo potrebne podatke občin članic, na podlagi katerih bodo potem izpeljani postopki, kot jih predvideva Zakon o javnih naročilih. V nadaljevanju pa bi bilo smiselno se povezati s strokovnjaki, ki bi obema združenjema skušali pomagati pri izvedbi skupnega javnega naročila (postopek in pogajanja). V slovenskih občinah so bili s pobudo zadovoljni in so jo podprli.


< PREDSTAVITEV SPREJETIH PODZAKONSKIH AKTOV S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV