22.03.2018 Starost: 2 let

OBVESTILO PREKRŠKOVNIM ORGANOM V ZVEZI Z IZVAJANJEM PETEGA ODSTAVKA 57. C ČLENA ZAKONA O PREKRŠKIH

Ljubljana, 22. 3. 2018 - S strani Ministrstva za pravosodje smo dobili dopis, v katerem nas seznanjajo z novo ureditvijo na področju plačilnih storitev, ki vpliva na poslovanje prekrškovnih organov.


Namreč Ministrstvo za pravosodje je bilo s strani Uprave Republike Slovenije za javna plačila ter s strani Ministrstva za finance seznanjeno, da je bil v Uradnem listu RS,št. 7/18 objavljen Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih, ki med drugim določa, da prejemnik plačila ne sme zahtevati nadomestil za uporabo plačilnih instrumentov, za katere drugo poglavje Uredbe 2015/751/EU določa uporabo medbančnih provizij, in za tiste plačilne storitve, za katere se uporablja Uredba 260/2012/EU (tretji odstavek 126. člena ZPlaSSIED).

Celoten dopis Ministrstva za pravosodje je na voljo TU, pojasnilo Ministrstva za finance je na voljo TU, priloga k pojasnilu pa je dostopna TU.

* * *


< 173. REDNA SEJA VLADE RS