04.05.2020 Starost: 2 let

OBVESTILO O UVELJAVITVI ZAKONODAJE

Ljubljana, 4. 5. 2020 - S 1. 5. 2020 je pričel veljati Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), ki v 32. členu spreminja višino povprečnine na 623,96 eura.


Tudi 1. 5. 2020 je stopil v veljavo tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A), ki v 49. členu dopolnjuje 35. člen Zakona o lokalni samoupravi tako, da omogoča sklicevanje videokonferenčne seje občinskega sveta. Člen se uporablja neposredno, zanj ni treba spreminjati poslovnika občinskega sveta.

* * *


< MESEČNI UTRIP MESECA APRILA