22.02.2017 Starost: 5 let

OBVESTILO O IZVAJANJU ZAKONA O CESTAH (SODBE UPRAVNEGA SODIŠČA)

Ljubljana, 22. 2. 2017 - Obvestilo Geodetske uprave RS


Geodetska uprava RS je pripravila obvestilo o sodbah Upravnega sodišča RS glede izvajanja Zakona o cestah (ZCes-1). Priloženi sta tudi sodbi (Sodba 1, Sodba 2).


< FEBRUARSKA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS