16.08.2021 Starost: 1 let

OBVESTILO MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR GLEDE SPREJEMA OBČINSKIH PROSTORSKIH NAČRTOV DO ZAKONSKO DOLOČENEGA ROKA

Ljubljana, 16. 8. 2021 - S strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP) smo prejeli obvestilo, v katerem naprošajo občine k posredovanju informacij o tem, v kateri fazi sprejema je njihov OPN.


MOP v obvestilu navaja, da je 187 občin že sprejelo OPN, 7 občin je v fazi predloga, za 18 pa ima imajo je informacijo, da priprava OPN še ni v fazi predloga. Zato pozivajo občine, ki še nimajo sprejetega OPN, da svoje aktivnosti pospešijo in upoštevajo zakonsko določen rok 31. december 2021, ko prenehajo veljati prostorske sestavine in prostorski ureditveni pogoji.

Hkrati oa zaprošajo občine, da jim do 15. septembra 2021 podajo informacije, v kateri fazi priprave je njihov OPN in izpostavijo morebitne težave pri njegovi pripravi.

Na podlagi pridobljenih informacij bo ministrstvo, v okviru svojih pristojnosti, lahko zagotovilo strokovno podporo in sodelovanje v procesu medresorskega usklajevanja.

Celotno obvestilo je na voljo TU.

* * *


< VLADA RS NA 252. DOPISNI SEJI MED DRUGIM Z ODLOKOM DOLOČILA PONOVNO UPORABO ZAŠČITNIH MASK NA JAVNIH KULTURNIH PRIREDITVAH