22.04.2014 Starost: 8 let

OBVESTILO MDDSZ GLEDE UPOŠTEVANJA BISTVENE SPREMEMBE VIŠINE DOHODKA DRUŽINE KOT IZJEMEN PRIMER PRI DOLOČITVI VIŠINE UPRAVIČENOSTI DO ZNIŽANEGA PLAČILA ZA PROGRAM VRTCA

ljubljana, 22. 4. 2014 - S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo prejeli dopis s pojasnili o pravnomočni sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča glede upoštevanja izjemnih primerov pri uveljavljanju pravice do znižanega plačila za program vrtca.


Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je prejelo pravnomočno sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča glede upoštevanja izjemnih primerov pri uveljavljanju pravice do znižanega plačila za program vrtca.

Sodišče je pri razlagi 31. člena ZUPJS zavzelo stališče, da vsebina določb tega člena daje CSd možnost, da lahko v izjemnih primerih višino plačila za program vrtca zniža.

Več si preberite TU.


< 22. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS