03.01.2022 Starost: 1 let

OBVESTILO KPK - KONEC JANUARJA SE IZTEČE ROK ZA POROČANJE O PREMOŽENJSKEM STANJU

Ljubljana, 3. 1. 2021 - Komisija za preprečevanje korupcije je objavila obvestilo o roku poročanja o premoženjskem stanju oseb, odgovornih za javna naročila, za poročanje o spremembah premoženjskega stanja ostalih zavezancev ter za posredovanje seznamov zavezancev naročnikov, ki poslujejo po predpisih javnega naročanja. Ta se izteče konec meseca januarja.


Zavezanci (z izjemo oseb, odgovornih za javna naročila) morajo Komisiji za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: KPK), skladno z določilom 43. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), sporočiti vsako spremembo v premoženjskem stanju najkasneje do 31. januarja v naslednjem letu po nastanku spremembe.

V primeru, da do sprememb v premoženjskem stanju v obsegu, kot ga določa navedeni člen zakona, ni prišlo, zavezanec ne odda obrazca in o neobstoju sprememb ne poroča.

Drugačna ureditev velja za osebe, odgovorne za javna naročila. Te premoženjsko stanje prijavijo v celoti na elektronskem obrazcu enkrat letno do 31. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto. To storijo ob pogoju, da so v preteklem koledarskem letu sodelovale v postopku javnega naročanja po določilih ZJN-3 v vrednosti, kot jo določa ZIntPK, in sicer ocenjena vrednost posameznega naročila je enaka ali višja od 100.000 evrov brez DDV, in sicer ne glede na to, ali so ta naročila ali del dokumentacije o javnem naročilu v skladu z zakonom, ki ureja tajne podatke, označeni s stopnjo tajnosti. Pri tem morajo vsebinsko poročati o stanju premoženja, kot so ga imele 31. 12. preteklega leta, obenem pa ne sporočajo sprememb premoženjskega stanja.

Vsi zavezanci za prijavo premoženjskega stanja si morajo za oddajo obrazca na portalu eUprava pravočasno zagotoviti kvalificirano digitalno potrdilo ali mobilno identiteto smsPASS.

Zaradi novele ZIntPK-C so na KPK izvedli nadgradnjo poročanja o premoženjskem stanju, ki prinaša kar nekaj novosti, zato pozivajo vse zavezance, zlasti zavezance, ki so dolžni sporočiti spremembe premoženjskega stanja, da so pri izpolnjevanju svojih obvez posebej previdni.

Novost v noveli ZIntPK je, da naročniki, ki poslujejo po predpisih, ki urejajo javno naročanje, KPK posredujejo seznam zavezancev do 31. januarja za preteklo leto, in ne več do 31. decembra. Način poročanja ostaja nespremenjen. Hkrati pa KPK naročnike še obvešča, da oseb, odgovornih za javna naročila, nikoli ne odjavijo s seznama, temveč jih zgolj prijavo za preteklo leto.

Odgovore na najpogostejša vprašanja, povezana s premoženjskim stanjem so na voljo TU.

Hkrati pa KPK še dodatno obvešča, da je od 1. junija 2020 poročanje premoženjskega stanja Komisiji za preprečevanje korupcije možno le še na portalu eUprave. ob tem dodajajo, da je na eUpravi je poleg kvalificiranih digitalnih potrdil mogoče uporabljati tudi prijavo preko smsPASS (mobilna identiteta), ki s pomočjo enkratnega gesla, poslanega s kratkim sporočilom SMS, omogoča elektronsko podpisovanje dokumentov in zanesljivo identifikacijo uporabnika pri uporabi e-storitev. Za uporabo smsPASS zavezanec potrebuje mobilno telefonsko številko in telefon, ki sprejema kratka sporočila, ter napravo, povezano v splet (npr. računalnik, tablico, pametni telefon). Dodatne informacije o prijavi s smsPASS in navodila za aktivacijo smsPASS dobite na povezavah o mobilni identiteti ter navodilih in napotkih za aktivacijo smsPASS-a.

V primeru tehničnih težav KPK naproša, da pokličete Enotni kontaktni center Ministrstva za javno upravo (EKC) na telefonsko številko 080 2002 (od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro) ali pošljite vprašanje na elektronsko pošto, ki je na voljo TU.

* * *


< VLADA RS IZDALA UREDBO O METODOLOGIJI ZA DOLOČITEV RAZVITOSTI OBČIN ZA LETI 2022 IN 2023