01.10.2019 Starost: 3 let

OBVESTILO GURS- JAVNA OBJAVA PREDLOGA MODELOV VREDNOSTENJA NEPREMIČNIN IN POSKUSNO IZRAČUNANE VREDNOSTI

Ljubljana, 1.10.2019 - GURS- Urad za množično vrednotenje nepremičnin, je poslala obvestilo občinam, ki ga objavljamo v nadaljevanju.


 Spoštovani!

 Od 1.10.2019 bosta, v skladu z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin ( ZMVN-1, Ur.l.RS, št 77/2017 in 33/2019), na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin, na naslovu www.mvn.e-prostor.gov.si , javno objavljena predlog modelov vrednotenja nepremičnin - https://eprostor.gov.si/PI_EMV/ in poskusno izračunane vrednosti - https://eprostor.gov.si/PI_JAVNI/, ki so nepremičninam izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27.6.2019. Hkrati na vseh občinah od 1. do 30. oktobra 2019 poteka javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin. Vsi zainteresirani lahko od 1.oktobra 2019 do 15. novembra 2019 podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja.

Naznanilo o objavi predloga modelov vrednotenja nepremičnin in objavi poskusnega izračuna bo objavljeno tudi na spletni strani Geodetske uprave Republike Slovenije www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/geodetska-uprava, ter spletni strani Ministrstva za okolje in prostor www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor .

 Od 14. 10 do 19.10. 2019 bo GURS javno predstavil predlog modelov vrednotenja na vseh lokacijah OGU, v skladu s terminskim planom, ki ste ga vse občine prejele.

 Občine prejemate pripombe občanov, ki so poslane do vključno 15. 11. 2019, in sicer pripombe na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni na območju posamezne občine Pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju določene občine se pošljejo občini na obrazcu JR.MV-1, in sicer na način, kot ga je občina določila v svoji objavi o javni razgrnitvi modelov vrednotenja nepremičnin na njenem območju.

Vse ostale pripombe na modele vrednotenja se pošljejo na obrazcu JR.MV-2 po pošti na naslov Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, ali skeniranega na elektronski naslov vrednotenje(at)gov.si.

 Priporoča se, da nam (GURS-U) pripombe in svoje opredelitve posredujete na način, kot je bilo predlagano na izvedenih posvetih, tako, da občina prejete pripombe združi po podobnih vsebinah in se enkratno opredeli do posameznih skupin podobnih pripomb. Spletni obrazec za pošiljanje pripomb in opredelitev na GURS bo občinam na razpolago od 1.10.2019, pri čemer bodo kontaktne osebe posamezne občine, ki bodo vodile in koordinirale postopke z GURS, tekom današnjega dne prejele spletni naslov, uporabniško ime in geslo za dostop. Občina svoje opredelitve do pripomb posreduje GURS najkasneje do 2.12.2019. 

 Prav tako vas seznanjamo, da bo 1.10. 2019, na novinarski konferenci ministra za okolje in prostor, predstavljen tokratni projekt množičnega vrednotenja nepremičnin in vsi postopki, ki bodo potekali od javne razgrnitve predloga modelov vrednotenja do aprila 2020, ko bo izveden pripis vrednosti vsem nepremičninam v Sloveniji in bodo lastnikom poslana zbirna potrdila iz evidence vrednotenja.

 


< NA 6. REDNI SEJI PREDSEDSTVA ZOS O POVPREČNINI ZA PRIHODNJI DVE LETI, ZASEBNIH VRTCIH IN O POKRAJINAH