06.10.2016 Starost: 7 let

OBRAVNAVA PREDLOGOV VOLIVNE ZAKONODAJE PRELOŽENA

Ljubljana, 6. 10. 2016 - Po več kot letu dni, odkar je DZ opravil splošno razpravo o paketu volilne zakonodaje, med drugim tudi novele Zakona o lokalni samoupravi, ki ureja odpoklic župana, se je Odbor za notranje zadeve včeraj lotil druge obravnave zakonodajnega predloga. Po polemični uvodni razpravi je odbor podprl predlog Janija Möderndorferja, prvopodpisanega pod predloge , naj se nadaljevanje razprave in odločanje o predlogu preloži na eno od naslednjih sej odbora. Enako se je danes zgodilo z novelo Zakona o volivcih.


Predlagani paket volilne zakonodaje prinaša novele zakonov o volitvah v DZ, o državnem svetu, o volitvah predsednika republike, o vladi, o lokalnih volitvah in o lokalni samoupravi, ki so v pristojnosti Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, ter novelo Zakona o poslancih, ki jo jo je obravnavala parlamentarna mandatno-volilna komisija.

 

Zakonodajni predlog so pred letom in pol vložili poslanci koalicijskih SMC, DeSUS in SD ter tedanje ZaAB, njegov cilj pa je ureditev pogojev kandidiranja na različne funkcije. Poslanec Möderndorfer je v imenu predlagateljev pojasnil, da bi predlagane rešitve onemogočile na volitvah kandidirati pravnomočno obsojenim na nepogojno zaporno kazen, daljšo od pol leta, spremembe pa predvidevajo tudi možnost odpoklica županov.

 

Predlagana novela Zakona o poslancih pa naj bi v skladu z odločbo ustavnega sodišča zapolnila pravno praznino pri ureditvi sodnega varstva v primeru prenehanja poslanske funkcije. Predlagatelji želijo do odločanja na eni od naslednjih sej odbora zbrati potrebno dvotretjinsko podporo celotnemu paketu ali pa vsaj delu, ki je povezan z ustavno odločbo.

 

Möderndorfer je izrazil pričakovanje, da bodo z vloženimi koalicijskimi dopolnili zakonodajni predlog izpopolnili do te mere, da bo primeren za drugo obravnavo na plenarnem zasedanju.

 

Iz parlamentarne zakonodajno-pravne službe (ZPS) pa je bilo slišati, da koalicijska dopolnila upoštevajo nekatere pripombe ZPS, ne pa vseh. Dopolnila po mnenju ZPS vendarle prinašajo večjo sorazmernost posegov v volilno pravico, kljub temu pa ustavno pravnih dilem ne odpravljajo v celoti.

 

***

 

V Združenju občin Slovenije ne nasprotujemo ureditvi oziroma kriterijem, ki določajo, pod kakšnimi pogoji državljan lahko kandidira za javne funkcije, ter možnosti, da občani lahko preverijo, kakšno zaupanje ima njihova županja oziroma župan, vendar, kot smo to poudarili  že v preteklosti, mora biti ureditev transparentna, sorazmerna in z ustreznimi varovalkami.

 

Že v maju 2015 smo podali pomisleke na predloge zakonov. Po mnenju Združenja občin Slovenije predlagana zakonodaja ne daje zadostnih varovalk v izogib političnim zlorabam, ki so še vedno resna bojazen glede predlagane ureditve. Udejanjanje predlagane ureditve lahko vodi v resno destabilizacijo sistema lokalne samouprave v Sloveniji.

 

Seje odbora se je udeležil tudi predsednik ZOS Robert Smrdelj.

 

 

 

 

 


< PROSTORSKA IN GRADBENA ZAKONODAJA ZNOVA V JAVNI RAZPRAVI