14.07.2015 Starost: 7 let

OBRAVNAVA PREDLOGA UREDBE O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE ODPADNE VODE

Ljubljana, 14. 7. 2015 – Na sedežu Združenja občin Slovenije se je odvijal sestanek na temo Predloga uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Mag. Nataša Vodopivec je predstavnikom občin predstavila predlog uredbe, predstavniki občin pa so izpostavili odprta vprašanja in podali pripombe na predlog uredbe. ZOS bo pa predlog uredbe sicer podal tudi pisne pripombe.


Predlog uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode je v javni obravnavi do 20. julija. Predlog uredbe vsebino treh uredb, s čimer se zasleduje zmanjšanje števila predpisov in usklajenost vsebine, je pa predlog uredbe sad številnih pobud za spremembe, v okviru katerih prednjačijo pozivi za spremembo rokov za izpolnitev zahtev. Roki so sedaj prilagojeni ciklom doseganja ciljev iz naslova Direktive o vodah.

V javni obravnavi je tudi predlog novega Pravilnika o določitvi občutljivih območij, ki določa 35 novih občutljivih območij zaradi evtrofikacije. Posledično se spreminjajo tudi zaveze na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

 


< POVPREČNINA ZA DRUGO POLOVICO LETA 2015 ZNAŠA 519 EVROV