09.05.2014 Starost: 9 let

OBJAVLJENE SPLOŠNE SMERNICE S PODROČJA VAROVANJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

Ljubljana, 9. 5. 2014 - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo splošne smernice s področja varovanja kmetijskih zemljišč.


Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je izdalo splošne smenice s področja varovanja okolje na podlagi 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju.

Ministrstvo v postopku sprejemanja občinskih prostorskih načrtov obravnava predloge sprememb namenske rabe kmetijskih zemljišč v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju in Zakonom o kmetijskih zemljiščih ter na njuniosnovi izdanimi podzakonskimi predpisi. V splošnih smernicah ministrstvo podaja usmeritve, ki jih morajo občine upoštevati pri pripravi OPN.

Smernice so dostopne TU.

* * *


< 57. REDNA SEJA VLADE RS