06.12.2019 Starost: 3 let

OBJAVLJENI NOVELI ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST IN ZAKONA O PRAVNEM VARSTVU V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA

Ljubljana, 6. 12. 2019 - V 72. številki Uradnega lista RS, ki je izšla 4. 12. 2019, sta objavljena Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1L) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkihjavnega naročanja (ZPVPJN-C).


Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1L) bo pričel veljati s 1. januarjem 2020. Tako je bo z novim letom obdavčitev knjig in drugih publikacij znižala z 9,5 na pet odstotkov. V Sloveniji trenutno velja splošna stopnja DDV v višini 22 odstotkov in znižana v višini 9,5 odstotka, ki med drugim velja tudi za knjige. Z novelo se uvaja nova znižana stopnja DDV v višini pet odstotkov, ki bo veljala za dobave in izposoje knjig, časopisov in periodičnih publikacij tako na fizičnih kot tudi elektronskih nosilcih.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkihjavnega naročanja (ZPVPJN-C) bo pričel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS. Namen zakona je zagotoviti učinkovito pravno varstvo zoper kršitve v postopkih javnega naročanja, predvsem pri večjih infrastrukturnih projektih, kjer so pogoste pritožbe. Z njim se krepi tudi neodvisnost in strokovnost Državne revizijske komisije. Spreminja se način imenovanja komisije in povečuje število njenih članov s sedanjih pet na sedem. Uvaja se pravno varstvo na upravnem sodišču ter predvideva prednostno obravnavo v primeru velikih projektov, vrednih več kot deset milijonov evrov. Upravno sodišče bo moralo na predlo matičnega odbora odločitev sprejeti v 90 dneh, rok, v katerem mora naročnik po odločitvi Državne revizijske komisije sprejeti novo odločitev, pa je določen pri 30 dneh. Tožba nima suspenzivnega učinka, torej postopki lahko tečejo naprej.

* * *

 

 


< POZIV MIZŠ ZA POSREDOVANJE PODATKOV O INVESTICIJAH V PREDŠOLSKO VZGOJO IN OSNOVNO ŠOLSTVO