23.01.2023 Starost: 6 dni

OBJAVLJENA GRADIVA O STANJU NA PODROČJU ZAPOSLENIH IN PLAČ V JAVNEM SEKTORJU

Ljubljana, 23. 1. 2023 - Danes se sestajajo vladna pogajalska skupina in sindikati javnega sektorja. Vlada Republike Slovenije se je na redni seji, ki je potekala v četrtek, 19. 1. 2023, seznanila z informacijo glede števila zaposlenih in plač v javnem sektorju v obdobju 2008–2022 ter ključnimi izzivi plačnega sistema v javnem sektorju.


Ob tem je vladni pogajalski skupini za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja naložila, da s to informacijo v januarju 2023 v okviru seje pogajalske komisije seznani sindikate. Prav tako je vlada pooblastila vladno pogajalsko skupino, da se v okviru seje pogajalske komisije z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, upoštevaje 6. točko Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, dogovori o časovni dinamiki usklajevanja posameznih faz prenove plačnega sistema in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah v obdobju do 30. junija 2023.

Današnja seja pogajalske skupine je bila sklicana z namenom predstavitve gradiva in prikaza stanja na področju zaposlenih in plač v javnem sektorju ter dogovora o časovni dinamiki nadaljnjih aktivnosti, obravnavana pa sledeča gradiva:

* * *


< ZAKON O ZAŠČITI PRIJAVITELJEV IN VZPOSTAVITEV PRIJAVNIH POTI ZA ZAVEZANCE