16.12.2020 Starost: 1 let

OBJAVLJEN ZAKON O FINANČNI RAZBREMENITVI OBČIN

Ljubljana, 16. 12. 2020 - V Uradnem listu RS, št. 189/2020, ki je izšel včeraj 15. 12. 2020, je objavljen Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), ki prinaša tako finančne kot administrativne razbremenitve občin. Zakon so poslanke in poslanci sprejeli na 7. 12. 2020 na 52. izredni seji z 81 glasovi za in nobenim proti.


ZFRO prinaša več kot 70 mio evrov prihrankov, in sicer:

  • 19, 485 mio evrov za plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja za otroke do 18.leta starosti, ki se šolajo  in niso zavarovani kot družinski člani  in  za brezposelne osebe državljane RS in tujce ki jim je priznana pravica do denarne socialne pomoči ,
  • 7, 9 mio evrov za financiranje družinskega pomočnika prevzame država, zmanjšanje stroškov občin,
  • 3 mio evrov za financiranje mrliško pregledne službe se prenese z občin na državo,
  • 6,05 mio evrov za sofinanciranje občin z romskim prebivalstvom v višini postopoma v štirih letih,
  • 25,9 mio evrov zaradi uveljavitve polne višina nepovratnih sredstev za financiranje investicij,
  • 5,5 mio evrov sredstev za subvencioniranje neprofitnih najemnin prosilcem,
  • 1,9 mio evrov zaradi prevzema stroškov gasilskega zavarovanja na državo.

Z vztrajnostjo in večkratnimi utemeljevanji je Združenje občin Slovenije doseglo, da se v predlog zakona končno vnesejo tudi spremembe 23. člena Zakona o financiranju občin, ki odpravljajo ključne administrativne ovire pri črpanju investicijskih sredstev 21. člena tega zakona. Prav tako se odpravlja prehodno obdobje pri sofinanciranju investicij, kar pomeni zvišanje sofinanciranja investicij na 6% primerne porabe. Gre za pomemben dosežek, za katerega se je Združenje občin Slovenije zavzemalo že vrsto let.

ZFRO je na voljo TU.

21. 12. 2020 ob 10.00 bo potekala spletna predstavitev ZFRO. Vabilo s programom je na voljo TU.

* * *


< OBJAVLJEN PRAVILNIK O POSTOPKU IN ROKIH ZA UVELJAVLJANJE ZAHTEVKOV IZ 123. ČLENA ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV POSLEDIC DRUGEGA VALA EPIDEMIJE COVID-19