10.01.2022 Starost: 1 let

OBJAVLJEN ZAKON O DEBIROKRATIZACIJI

Ljubljana, 10. 1. 2022 - V Uradnem listu RS, št. 3/2022, ki je izšel 7. 1. 2022, je objavljen Zakon o debirokratizaciji, katerega je Državni zbor sprejel na decembrski, 91. izredni seji. Zakon bo stopil v veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, določbe posameznih členov pa se bodo začele uporabljati šest mesecev po objavi.


Gre za prvi paket sprememb za debirokratizacijo, ki z namenom olajšanja dostopa do javnih storitev in ukinitve nekaterih administrativnih bremen posega v 12 zakonov, poleg tega pa razveljavlja zakone in podzakonske predpise, izdane na njihovi podlagi, ki se ne uporabljajo več. Strateški svet za debirokratizacijo, katerega član je tudi predsednik ZOS Robert Smrdelj, pa je prejel še več drugih predlogov, kateri bodo vključeni v nove pakete. Svoje predloge je Svetu posredoval tudi ZOS.

Tako se bodo lahko v centralnem registru prebivalstva dodali podatki o mobilni številki in elektronskem naslovu, ki naj bi omogočali hitrejši in učinkovitejši kontakt uradnih oseb s posamezniki. Pr edvideva se tudi možnost vročanja dokumentov na elektronski naslov, ki ga bo posameznik posredoval pristojnemu organu. Javnim uslužbencem pa bo mogoče vročati sklepe tudi na službeno e-pošto.

V Zakonu o pravdnem postopku se bo ukinilo overjanje natisnjenih izvodov odločb z e-podpisom.


V Zakonu o ohranjanju narave bo naloge upravljanja zavarovanega območja lahko izvajal tudi ustanovitelj sam.

V Zakonu o športu se bo ukinilo dvojno preverjanje izpolnjevanja pogojev polnoletnosti in najmanj srednje poklicne izobrazbe pri vpisu v razvid strokovnih delavcev v športu.


V Zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti se bo v manjših krajih, ki so vezani na mestna pokopališča, dopustila spoštovanje želje žalujočih, da pokojnik do pogreba leži doma.

V Zakonu o Uradnem listu Republike Slovenije se bo uvedel Register pravnih aktov lokalnih skupnosti.

* * *


< VLADA DOLOČILA SPREMEMBO TRAJANJA KARANTENE IN SPREMEMBE UPORABE JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA