09.08.2013 Starost: 10 let

OBJAVLJEN RAZPIS ZA REVITALIZACIJO IN MODERNIZACIJO KULTURNE INFRASTRUKTURE

Ljubljana, 9. 8. 2013 - Ministrstvo za kulturo je danes objavilo javni razpis za sofinanciranje naložb v izgradnjo, obnovo, rekonstrukcijo, celostno revitalizacijo in modernizacijo javne kulturne infrastrukture v lasti občin. Skupna vrednost sredstev za razpis znaša 7,2 milijona evrov. Rok za oddajo vlog je 4. oktober 2013.


Namen razpisa je spodbujanje naložb v prenovo in obnovo, revitalizacijo in modernizacijo javne kulturne infrastrukture v lasti občin. S tem bi vzpodbudili tako investicije v javno kulturno infrastrukturo kot tudi odpiranje novih delovnih mest na področju kulturne ustvarjalnosti in storitvenega sektorja.

Predmet javnega razpisa so večje investicije v izgradnjo, obnovo, rekonstrukcijo, celostno revitalizacijo in modernizacijo javne kulturne infrastrukture v lasti občin. Upravičenke do sredstev so tako občine, ki so lastnice javne kulturne infrastrukture, so sporočili z ministrstva.

Vrednost razpisa znaša 7,2 milijona evrov. Od tega je predvidena vrednost sofinanciranja 3,6 milijona evrov v vsakem proračunskem letu 2014 in 2015.

Razpis je potrdilo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad. Od razpisne vrednosti 7,23 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 85 odstotkov oziroma nekaj več kot šest milijonov evrov.

Dokumentacija razpisa je dostopna TU.

* * *


< POZIV OBČINAM ZA POSREDOVANJE PODATKOV O IZVAJANJU OBVEZNIH OBČINSKIH GJS