26.09.2008 Starost: 15 let
Kategorija: Novice

OBJAVLJEN RAZPIS ZA IZBOR PROGRAMOV JAVNIH DEL V 2009

Ljubljana, 26. 9. 2008 - Zavod RS za zaposlovanje je na osnovi programa javnih del za leti 2009 in 2010 danes objavil javni razpis za izbor programov javnih del za leto 2009. Za prihodnje leto je namenjenih 20,35 milijona evrov, sredstva pa so porazdeljena po posameznih območnih enotah zavoda.


 

Prvi rok predložitve vlog je 21. oktober do 12. ure, po tem datumu pa v letu 2009 vsakega petega v mesecu do 12. ure.

 

Zadnji rok za predložitev vlog je 5. oktober 2010 do 12. ure. Program javnih del za leti 2009 in 2010, ki ga je vlada sprejela prejšnji teden, je namenjen aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji oz. socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti in spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

 

Ciljne skupine brezposelnih oseb, ki se bodo vključevale v programe javnih del, so dolgotrajno brezposelne osebe, brezposelni invalidi in brezposelni Romi. Pri vključevanju v programe javnih del bodo imele prednost brezposelne osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo in denarno socialno pomoč.

 

Sicer pa so brezposelne osebe lahko vključene v program javnega dela največ eno leto, razen invalidov, katerih invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa in ki se jim vključitev lahko podaljša, če jim ni mogoče zagotoviti ustrezne ali primerne zaposlitve, ter žensk, starejših od 53 let, in moških, starejših od 55 let, ki so v program javnih del lahko vključeni do izpolnitve pogojev za upokojitev.

 

Javni razpis je odprt do razdelitve sredstev za posamezno območno oz. centralno službo zavoda oz. najkasneje do 5. oktobra 2009. Vloge, ki bodo prispele po določenem roku za predložitev vlog v posameznem mesecu, bodo zajete pri naslednjem roku odpiranja, razen če bodo sredstva na podlagi vlog, dostavljenih do roka, že razdeljena. V tem primeru se vloge, ki prispejo po predpisanem roku v mesecu, v katerem bo ugotovljena razdelitev sredstev, štejejo kot prepozne in se kuverte neodprte vrnejo vlagatelju.

 

Zavod za zaposlovanje je razpis za izbor programov javnih del v letu 2009 objavil na svojih spletnih straneh (www.ess.gov.si), objavljen pa bo tudi v Uradnem listu RS.

 

* * *


< ZAČENJAJO SE DNEVI SLOVENSKE UPRAVE 2008