10.11.2021 Starost: 2 let

OBJAVLJEN RAZPIS ZA FINANCIRANJE KRAJŠIH PROGRAMOV V VRTCIH

Ljubljana, 9. 11. 2021 - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2021/2022. Namenjen je javnim vrtcem, ki bodo organizirali oddelek krajšega programa v trajanju 240 ur za otroke, ki še niso bili vključeni v vrtec in bodo do konca leta 2021 dopolnili starost pet let.


na ministrstvu pojasnjujejo, da je namen krajših programov ponuditi staršem, ki doslej svojega otroka še niso vključili v institucionalno obliko predšolske vzgoje, da otrokom zadnje leto pred vstopom v šolo omogoči možnost obiskovanja krajšega programa, ki je za starše brezplačen.

Prav tako pa imajo vrtci možnost organizirati krajši program za otroke, ki se še niso vključili v institucionalno obliko predšolske vzgoje. "Krajši program kljub omejenemu obsegu zajema vse elemente kurikula za vrtce in v največji meri zagotavlja uravnoteženost dejavnosti iz vseh šestih področij kurikula in spodbuja vse vidike otrokovega razvoja," so zapisali na ministrstvu.


< POZIV ZA IZPOLNITEV TABEL, KI BODO PODLAGA ZA RAZPISE NA POROČJU PRIMARNEGA ZDRAVSTVA