03.06.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

OBJAVLJEN PREDLOG RESOLUCIJE O NORMATIVNI DEJAVNOSTI

Ljubljana,03.06.09 - Predlog resolucije je objavljen na spletni strani ministrstva za javno upravo in bo v prihodnjem tednu predmet pogovorov z zainteresirano javnostjo. Po sprejetju na vladi pa bo resolucija poslana še v obravnavo in sprejem v državni zbor.


S tem, je na novinarski konferenci dejala ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs, bo predstavljala "politično zavezo" vsakokratne vlade, da v postopku priprave novih predpisov spoštuje v njej zapisana načela za pripravo boljših predpisov. Med pomembnejšimi je izpostavila presojo učinkov predpisov in zagotavljanje sodelovanja zainteresirane javnosti v postopku njihove priprave tako, da bo javnost imela dovolj časa za posredovanje svojih pripomb in da bo nanje dobila tudi argumentiran odgovor pripravljavcev predpisov. Nedopustno je, da tisti, ki jih na koncu nesporno doseže ta predpis, ni z njim vsaj seznanjen, poudarja ministrica. Glede na obstoječe ravnanje pri pripravi predpisov resolucija po besedah sekretarke v službi vlade za zakonodajo Jožice Velišček pomeni tako rekoč revolucijo. Kot je med drugim pojasnila Veliščkova, naj bi z zakoni urejali le tista družbena razmerja, ki jih je nujno potrebno urejati z zakonom. Pripravljavci predpisov pa bodo morali ob predlogu zakona pripraviti tudi osnutke podzakonskih aktov. Resolucija po navedbah Veliščkove tudi priporoča, da se sistemski, večji zakoni, ki prinašajo bolj korenite spremembe, uveljavijo v daljših rokih, nikakor pa ne smejo začeti veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu. Kot je pojasnila ministrica, ocenjujejo, da bi lahko z izvajanjem principov boljše zakonodaje začeli v septembru, pri čemer jim na ministrstvu za javno upravo na primer sledijo že sedaj. Informacijska podpora zakonodajnega postopka je že izdelana in je v postopku testiranja. Zavedajo pa se, da bo potrebno usposabljanje uradnikov, saj je danes v upravi dobro usposobljenih ljudi za pripravo predpisov premalo. Med cilji resolucije je Veliščkova na prvem mestu izpostavila krepitev pravne države in zagotavljanje pravne varnosti. Pogorelec je poudaril, da so kakovostni predpisi pomembni za dobro delovanje državnega aparata in posledično celotne družbe in da je mogoče postaviti "enačaj" med dobrimi predpisi in uspešno državo. Resoluciji naj bi sledile spremembe poslovnika vlade in predlog državnemu zboru, da tudi ta sprejme spremembe svojega poslovnika. S tem in z delovanjem po načelih, ki bodo vanje zapisana, pa po besedah ministrice menijo, da bodo "pripomogli k oblikovanju boljše zakonodajne politike v Sloveniji, za katero vsi v en glas trdimo, da je večkrat ovira in cokla v razvoju sistemov in podsistemov gospodarstva in nenazadnje vir velikih nezadovoljstev državljank in državljanov v odnosu do aktualnih politik". čŒe v dveh letih ne sprejmemo nobenega predpisa, naredimo manj škode, kot če jih 200, ker se na koncu ne izvajajo, pravi ministrica, ki je prepričana, da "program dela resne vlade" ne more imeti za ambicijo sprejetje 200 predpisov. Izpostavila je tudi področje davčnih predpisov - "nekaj tisoč napačnih odločb zaradi tolmačenja predpisa, ki je nejasen, nezadovoljstvo pri kmetih ... To so nemogoče situacije, ki se ob urejenem pravnem redu, ki se ne bi spreminjal čez noč, ne bi dogajale". Ministrica ob tem poudarja, da gre za oblikovanje sistema, ki bo omogočal oblikovanje boljših predpisov. "Ne delam si utvar, da bo zaradi tega jutrišnji dan lepši in da bo vse dobro - gre za sistem," je dejala in dodala, da so bile tudi v medkoalicijskem usklajevanju pripombe v smeri želje, da se dela po starih principih. Tudi sklep, da predpisov ne bodo več dajali v izdelavo zunanjim strokovnim javnostim, "še zdaleč ni bil sprejet s pozdravi


< SVLR ODOBRILA OBJAVO TREH RAZPISOV IZ SOCIALNEGA SKLADA