04.02.2013 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

OBJAVLJEN NOV JAVNI RAZPIS ZA ENERGETSKO SANACIJO STAVB V LASTI LOKALNIH SKUPNOSTI

Ljubljana,  4. 2. 2013 - Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v petek v Uradnem listu RS objavilo 57,5 milijona evrov vreden javni razpis za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti. Od tega bo 85 odstotkov sredstev prispevala EU iz kohezijskega sklada. Razpis bo odprt do porabe sredstev oz. najpozneje do konca leta 2014, prvi rok za oddajo vlog pa je 28. februar.


 

 

Gre

za drug javni razpis te vrste. Prvega v višini 52 milijonov evrov je ministrstvo

objavilo septembra lani.

Razpisana

sredstva bodo namenjena za energetsko sanacijo obstoječih stavb osnovnih šol,

vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti ali nadomestne gradnje.

Kot

energetsko učinkovita sanacija obstoječih stavb ali izvedeni ukrepi pri

nadomestnih gradnjah se razumejo toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija

podstrešja, zamenjava ali vgradnja oken, toplotna izolacija tal.

Pri

obstoječih stavbah se tako energetska sanacija razume kot izboljšanje toplotnih

značilnosti stavb, ki nimajo ustrezne toplotne zaščite oziroma je ta

nezadostna, pri nadomestnih gradnjah pa gre za izvedene energetske ukrepe na

ovoju stavb.

Po

tem razpisu se lahko sofinancirajo vse operacije, ki so bile začete po 1.

aprilu 2011 in ki na dan objave razpisa še niso zaključene. Za zaključek se šteje

izdaja uporabnega dovoljenja, kjer je to potrebno, v ostalih primerih pa

zaključek izvedbe del. Za začetek izvajanja operacije se šteje podpis pogodbe z

izbranim izvajalcem.

Višina

nepovratnih kohezijskih sredstev, ki so na razpolago, znaša okvirno 57,5

milijona evrov, od tega letos pet milijonov, prihodnje leto 10 milijonov evrov

in v 2015 42,5 milijona evrov.Od

tega je 42,5 milijona evrov na razpolago z odložnim pogojem, da je za izvedbo

projektov zagotovljen ustrezen obseg sredstev.

Do

nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu so upravičene lokalne skupnosti na

območju, ki imajo na dan objave razpisa v uradnem listu sprejet lokalni

energetski koncept.

Javni

razpis bo odprt do porabe sredstev. Prvi rok za oddajo vlog je 28. februar do

12. ure. Naslednji rok bo 6. maja, morebitni ostali roki pa bodo objavljeni v

uradnem listu in na spletni strani ministrstva za infrastrukturo in prostor

najmanj 45 dni pred datumom oddaje vloge.

***


<  OBJAVLJENIH ŠEST RAZPISOV MGRT