29.03.2021 Starost: 2 let

OBJAVLJEN JAVNI RAZPSI ZA SOFINANCIRANJE GASILSKE ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME ZA OBDOBJE OD 1. 6. 2020 DO 30. 4. 2021

Ljubljana, 29. 3. 2021 - V Uradnem listu RS, št. 44/2021, ki je izšel 26. 3. 2021, je Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, objavila Javni razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 6. 2020 do 30. 4. 2021. V okviru razpisa je na voljo 2.400.000,00 €, oziroma bodo sredstva razdeljena v okviru največje možne višine likvidnostnih sredstev ob zaključku razpisa.


Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 6. 2020 do 30. 4. 2021.

Cilj razpisa
je pospeševanje posodabljanja zaščitne in reševalne opreme gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja teh enot. 

Z razpisom se bo sofinancirala samo gasilska zaščitna in reševalna oprema ter gasilska vozila, ki so predmet razpisa in so količinsko ter po tipu glede na kategorijo gasilskega društva v skladu z minimalnimi pogoji, določenimi v Merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih enot. Z razpisom se bodo GZ sofinancirala tudi gasilska vozila PV-1 ali GVZ-1.

Na razpisu lahko sodeluje prostovoljno gasilsko društvo neposredno ali pristojna gasilska zveza v imenu posameznih gasilskih društev, za katere je bila oprema nabavljena.

Sofinancirala se bo oprema, nabavljena v obdobju od 1. 6. 2020 do 30. 4. 2021. Kot dokazilo za izpolnjevanje tega pogoja bo upoštevan datum nastanka »DUR« v izstavljenih računih, ki jih mora prijavitelj predložiti ob prijavi na razpis.


Prijavo na razpis je mogoče oddati do vključno 3. 5. 2021.


Javni razpis je na voljo TU.

* * *


< VLADA RS OD 1. DO 11. APRILA 2021 ZAČASNO OMEJILA JAVNO ŽIVLJENJE