03.01.2022 Starost: 1 let

OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA VLAGANJA V KAKOVOSTNO IN TRAJNOSTNO PREOBLIKOVANJE SLOVENSKEGA TURIZMA ZA KREPITEV NJEGOVE ODPORNOSTI

Ljubljana, 3. 1. 2022 - V Uradnem listu RS, št. 209/2021, ki je izšel 31. 12. 2021 je objavljen Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti. Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev je 48.823.529,41 EUR.


Namen javnega razpisa je:

  • krepitev odpornosti slovenskega turizma,
  • kakovostno in trajnostno preoblikovanje turizma
  • znižanje sezonalizacije za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu.

Cilji javnega razpisa so:

  • krepitev odpornosti nosilnega turističnega produkta 'počitnice v gorah in outdoor' z nadgradnjo in prestrukturiranjem slovenskih gorskih centrov v celoletna gorska središča za aktivni oddih,
  • dvig števila nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, skladnih s strateškimi usmeritvami slovenskega turizma (trajnost, butičnost, avtentičnost itd.) z namenom dviga kakovosti storitev,
  • dvig dodane vrednosti in prilivov iz naslova izvoza potovanj.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dveh sklopov investicij:

  • Sklop A: nadaljnji razvoj in prestrukturiranje večjih slovenskih smučišč v celoletna gorska središča za aktivni oddih z vlaganji v žičniško in drugo infrastrukturo za outdoor aktivnosti, ki niso vezane izključno na zimsko sezono, z namenom dviga dodane vrednosti in vplivom na povečanje prihodkov turističnih destinacij in podjetij.
  • Sklop B: izgradnja in/ali obnova nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, in sicer hotelov, motelov, penzionov in gostišč, ki bodo po zaključeni operaciji imeli vsaj 15 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3*; kampov in glampingov kategorije vsaj 4*.

Na Sklop A se lahko prijavijo tudi lokalne skupnosti ali drugi javni subjekti (npr.: javni zavodi …), ki so upravljalci večjih slovenskih smučišč, kot izhaja iz evidence Ministrstva za infrastrukturo, ki je vzpostavljena na podlagi Zakona o varnosti na smučiščih (Uradni list RS, št. 44/16).

Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev je 48.823.529,41 EUR, od tega je za sklop A predvideno 30.000.000,00 EUR, za sklop B pa 18.823.529,41 EUR.

Načrtovana vrednost investicije (upravičeni in neupravičeni stroški) brez DDV mora znašati:

  • najmanj 2 mio EUR za sklop A,
  • najmanj 500.000 EUR za sklop B.

Rok za oddajo vlog je 10. 2. 2022.

Javni razpis je dostopen TU.

* * *


< DS RS GLASOVAL O VETU NA NOVELO ZOFVI