22.09.2017 Starost: 5 let

OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIPRAVE IN IZVEDBE AKTIVNOSTI EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI V 2018 ZA OBČINE

Ljubljana, 22. 9. 2017 – Danes se z dnevom brez avtomobila zaključuje Evropski teden mobilnosti (ETM) 2017, Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) pa je v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo pripravilo razpis za občine za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti ETM v letu 2018. ETM je kampanja, ki se odvija pod okriljem Evropske komisije vsako leto med 16. in 22. septembrom. Njen namen je spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov in promociji trajnostne mobilnosti ter s tem prispevati k zmanjševanju osebnega motornega prometa, k izboljšanju zdravja, razvoju mest po meri pešca in kolesarja in večji kvaliteti bivanja na splošno. Zadnji dan, 22. september, je tradicionalno namenjen dnevu brez avtomobila. Rok za prejem vloge na javni razpis je 7. 11. 2018, prijave morajo prispeti do 12. ure na naslov MOP. Predvidena sredstva za vse razpisane vsebine so do dobrih 236 tisoč EUR v letu 2018.


V današnjem Uradnem listu RS je objavljen Javni razpis za sofinanciranje Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018 v okviru sredstev Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov občin v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti ozaveščanja in promocije v okviru ETM v letu 2018. Občine se lahko prijavijo za izvedbo treh vrst aktivnosti: »PARK (irni) dan«, »Pešbus«  ali »Vključevanje lokalnega gospodarstva v promocijske aktivnosti ETM«.


Cilj razpisa je podpreti občine pri izvedbi ETM 2018 s pomočjo že izdelanih predlogov aktivnosti kot izhajajo iz Kataloga aktivnosti, s katerimi lahko občina razširi in obogati svoj program in podpre že potekajoče aktivnosti na ravni občine.


Temeljni namen razpisa je ozaveščanje in promocija trajnostne mobilnosti skozi vse leto, kar pomeni izvedbo ukrepov, ki imajo dolgoročnejši vpliv na prebivalce v slovenskih občinah ter jih aktivno spodbujajo k spremembi potovalnih navad in načinov razmišljanja v bolj trajnostno naravnane kot je med drugim hoja, kolesarjenje, uporaba JPP, skupne vožnje in parkiranje zunaj mestnih jeder. (Vir: MOP)

 

 Več informacij


Objavljen razpis v uradnem listu

 


< 149. REDNA SEJA VLADE RS