16.01.2023 Starost: 67 dni

OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NADGRADNJE TEHNIČNIH STAVBNIH SISTEMOV IZ NOO

Ljubljana, 16. 1. 2023 - V Uradnem listu RS, št. 4. 2023, ki je izšel 13. 1. 2023, je Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov. Okvirna višina nepovratnih sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je na razpolago za sofinanciranje naložb po tem javnem razpisu v letih 2023, 2024 in 2025, znaša 10.000.000 EUR.


 

Predmet sofinanciranja so projekti izvedbe novih ali posodobitev obstoječih sistemov centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistemov za klimatizacijo (v nadaljevanju: ukrep) v stavbah, ki so sicer že energetsko prenovljene, a potrebujejo ustrezno nadgradnjo posameznih tehničnih stavbnih sistemov, in so namenjene:

 • izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki so v (so)lasti občine;
 • izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki so v (so)lasti Republike Slovenije;
 • izvajanju visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja in ki so v (so)lasti javne univerze, katere ustanovitelj je Republika Slovenija;
 • bivanju in dolgotrajni oskrbi starejših in invalidnih oseb in ki so v (so)lasti Republike Slovenije.

Predmet projekta je lahko največ ena stavba, ki je enolično določena s svojo »ID stavbe«. Projekt lahko obsega tudi druga dela v sklopu stavbe oziroma dela stavbe, ki je predmet projekta, pri čemer pa so upravičeni stroški zgolj tisti stroški, ki se nanašajo na izvedbo energetsko učinkovitega sistema centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistema za klimatizacijo, kot to izhaja iz poglavja 5.3 tega javnega razpisa.

V primeru da je predmet projekta stavba, ki je namenjena:

 • izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki je v (so)lasti občine, je vlagatelj po tem javnem razpisu občina;
 • izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in ki je v (so)lasti Republike Slovenije, je vlagatelj po tem javnem razpisu pristojni javni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija;
 • izvajanju visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja in ki je v (so)lasti javne univerze, je vlagatelj po tem javnem razpisu pristojna javna univerza, katere ustanovitelj je Republika Slovenija;
 • bivanju in dolgotrajni oskrbi starejših in invalidnih oseb in ki je v (so)lasti Republike Slovenije, je vlagatelj po tem javnem razpisu pristojni javni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija.

 

 

S sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost bodo upravičeni stroški sofinancirani v celoti, vendar največ do višine 277 EUR na kvadratni meter (m2) neto tlorisne površine, ki je predmet sofinanciranja in na kateri bo izveden ukrep po tem javnem razpisu.

Za oddajo vlog je več rokov, in sicer:

 

 • 27. 3. 2023,
 • 29. 5. 2023,
 • 23. 10. 2023,
 • 12. 2. 2024,
 • 3. 6. 2024,
 • 7. 10. 2024
 • 13. 1. 2025.

V kolikor bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev. Enako velja za morebitne dodatne roke.

Za več informacij lahko pišete na mzi.pp-eps(at)gov.si.

 

* * *


< DODATNA POJASNILA MJU - SPREMEMBA UREDBE O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU ZARADI REALIZACIJE DOGOVORA O UKREPIH NA PODROČJU PLAČL IN DRUGIH STROŠKOV DELA V JS ZA LET 2022 IN 202