02.03.2021 Starost: 328 dni

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE NUJNIH PROGRAMOV NA PODROČJU KULTURE ZA LETO 2021 (JP KE 2021)

Ljubljana, 2. 3. 2021 - Ministrstvo za kulturo je na svojih spletnih straneh objavilo obvestilo o objavi javnega poziva za sofinanciranje nujnih programov na področju kulture za leto 2021. Okvirna višina nepovratnih sredstev znaša največ 1.700.000,00 evrov.


Predmet javnega poziva je sofinanciranje nujnih programov na področju kulture, in sicer za ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakupa opreme za javne zavode s področja kulture, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost.

Namen
javnega poziva je zagotavljanje osnovnih prostorskih pogojev in nakup opreme za delovanje občinskih javnih zavodov s področja kulture.

Cilj javnega poziva je izboljšanje pogojev za razvoj kulturno-umetniške ustvarjalnosti javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so občine.

Rok za prijavo se izteče 26. 3. 2021.


Javni poziv in vsa potrebna dokumentacija so na voljo TU.

Za več informacij se lahko obrnete na mag. Tomaža Kukovico na telefonsko številko 01/369 58 64 ali na elektronski naslov tomaz.kukovica(at)gov.si.

* * *


< MESEČNI UTRIP MESECA FEBRUARJA